ماه: خرداد 1399

کلاس های یوگا در زمینه تناسب اندام 10

کلاس های یوگا در زمینه تناسب اندام 10

یوگا ترکیبی از تمرینات جسمی ، روحی و معنوی است که از هند سرچشمه گرفته است. یوگا یکی از شش مکتب ارتدوکس هندوئیسم است. در فرهنگ امروز آمریکا ، این یک رشته رایج از افراد فعال است که بر سلامت ، انعطاف پذیری و آگاهی ذهنی خود تمرکز می کنند. سبک های زیادی از یوگا …