ماه: مهر 1394

چربی های کتوژنیک چربی های مجاز در رژیم کتوژنیک چیست؟

رژیم کتوژنیک، رژیم غذایی (چربی کتوژنیک) بر اساس چربی کم و کربوهیدرات است. اما همه چربی ها و روغن ها در این رژیم جایی ندارند و ما می خواهیم از روغن های ضروری استفاده کنیم. در این مقاله ، ما در مورد انواع روغن ها و انواع آنها صحبت خواهیم کرد. بهترین روغن پخت کتو: …

روغن Mct روغن MCT چیست؟

MCT نوعی چربی اشباع شده است که طی این فرایند طول مولکول های کربن آن را کاهش می دهد تا به راحتی جذب بدن شود و همانطور که از نامش پیداست بر طول زنجیره کربنی تأکید می کند. چربی ها بر اساس تعداد کربن موجود در زنجیره تقسیم می شوند. سوختهای پر کربن بین 13 …