۸۵۰۰ تیبا، ساینا و تیبا ۲ شمارش شده است.


تیبا خودروهای تیبا ۲ و ساینا در حال شماره گذاری و تحویل هستند.

به گزارش پرشین خودرو، تیبا مرکز ارتباطات گروه خودروسازی سایپا. در این اطلاعیه ضمن پوزش بابت تاخیر در تحویل خودروهای تیبا ۲ و ساینا، از ادامه روند تحویل نیز خبر داده شده است.

در این بیانیه آمده است:

تیبا تیبا بابت تاخیر در تحویل خودروهای تیبا ۲ و ساینا عذرخواهی کرد اما پس از صدور مجوزهای لازم توسط گروه خودروسازی سایپا، تیبا. به اطلاع مشتریان گرامی می رساند طی چند روز گذشته هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تیبا ۲ و ساینا شماره گذاری شده است. مشتریان گرامی بارگیری و ارسال به پایان رسید تیبا تا زمان تحویل خودروهای تیبا ۲ و ساینا طی چند روز آینده این روند با سرعت تمام در حال انجام است. مشتریان عزیز در اسرع وقت تحویل خواهیم داد.