۷ خودروی بهبود یافته به بازار می آیند


مدیرعامل گروه اقتصادی ایران خودرو اجتناب کرده اند در دسترس بودن هفت محصول رشد یافته در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش فارسی خودرو، مهدی خطیبی همراه خود ادعا این خبر گفت: امسال هفت محصول بهبود یافته وارد بازار تبدیل می شود. جدا از این، ۲ محصول اجتناب کرده اند چالش های K125 را انتخاب کنید و انتخاب کنید TF21 در جاری رشد است کدام ممکن است در واقعً مشتریان متوجه آنها خواهند رفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را دوست خواهند داشت. این ۲ محصول در نیمه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اول سال بلند مدت وارد بازار خواهند شد.

وی تصریح کرد: محصول چالش TF21 خودرویی گروه B است کدام ممکن است همراه خود چشم اندازها معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیک در یک واحد روز جهانی همراه خود ظاهری فوق العاده انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف رنگی متنوع ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن تبدیل می شود. زمان طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت این خودرو ۱۸ ماه تصمیم گیری شد کدام ممکن است اتفاقی بی همتا در صنعت خودروسازی خانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این منظر انصافاً قابل رقبا همراه خود صنعت خودروسازی جهان است.

مدیرعامل ایران خودرو اظهار داشت: همراه خود خودروهای جدید انتخاب مناسبی اجتناب کرده اند محصولات حاضر خواهیم کرد کدام ممکن است رضایت مشتریان را در جستجوی ممکن است داشته باشد.

خطیبی علاوه بر این اجتناب کرده اند این سیستم ایران خودرو در سال جاری برای ساخت ۷۵۰ هزار تجهیزات خودرو برای ادغام کردن ۷۲۵ هزار تجهیزات استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ هزار تجهیزات تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای خبر داد.

وی افزود: همراه خود افزایش دیدنی ساخت، الگو قرعه کشی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند دغدغه های گروه رفع تبدیل می شود کدام ممکن است پیش سوراخ بینی تبدیل می شود طی سه ماه بلند مدت به این سمت حرکت تنبل.

مدیرعامل گروه اقتصادی ایران خودرو دانستن درباره خودروهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جاده ساخت خارج می شوند نیز افزود: سمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات ۴۰۵ اجتناب کرده اند جاده ساخت خارج می شوند.

خطیبی در طولانی مدت انگیزه بردن این محصولات را عجیب و غریب بودن آنها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: محصولات سمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات ۴۰۵ بر ایده شاخص های رضایت مشتریان کمترین امتیاز رضایت را در بین مشتریان ایران خودرو دارند. هدف ایران خودرو ساخت خودروهای معاصر همراه خود چشم اندازها اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان افزایش رضایت مشتریان است.