۷ انتخاب برای نخست وزیری بریتانیا
در رای گیری امروز، ریشی سوناک وزیر دارایی سابق ۱۰۱ رای به دست آورد. پنی موردانت وزیر دفاع سابق ۸۳ رای; رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان تام توگندهات ۳۲ رای. لیز تراس وزیر امور خارجه ۶۴ رای به دست آورد. سوئلا براورمن، دادستان سابق؛ ۲۷ رای و کامی بادناک معاون سابق نخست وزیر، وزیر امور زنان، ۴۹ رای به دست آورد.