۵۱ مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه شخص در سانحه رانندگی ۲ روزه در خوزستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانممکن است دستور را می دانم شرهانی وی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر ذکر شد: روز جمعه بر تأثیر سانحه تصادف در محور خرمشهر حوالی مزار شهدا ۵ نفر مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان گلستان اهواز اعزام شدند. در کودتای پیکان صفری در شیرین بهار منصفانه نفر نیز مجروح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داد.

وی افزود: در برخورد خودروی سینا همراه خود خودرو ارفندی در پل فلز اهواز (چنبی۵ نفر مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان گلستان منتقل شدند. علاوه بر این در یک واحد سانحه رانندگی منصفانه تجهیزات خودروی پکان در مسجد سلیمان واژگون شد.سن) ۴ نفر مجروح شدند.

رئیس روابط کلی فوریت های پزشکی خوزستان ذکر شد: بر تأثیر برخورد منصفانه تجهیزات خودرو پژو همراه خود پراید در سواحل شرقی اهواز هفت نفر مصدوم شدند.

شرهانی دستور را از ذهن خود بیرون کنید: در یک واحد تصادف خودروی پژو ۴۰۵ به شافت عمود بر محور ایذه . حیاط پشتی ها (کیلومتر ۵) سرگرم کننده دار۵ نفر مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان شهدای عزه منتقل شدند.

وی یکپارچه داد: خودروی پراید همراه خود خودرو تبت در محور حیاط پشتی ها به هفتاد (۱۰ کیلومتری روستای دیلی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ نفر مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان شهید طباطبایی منتقل شدند. حیاط پشتی ها منتقل شدند؛ علاوه بر این در تصادف اتومبیل بوق ماشین بوق تبت در تصادف پراید ۵ نفر مجروح شدند.

در کنترل روابط کلی فوریت های پزشکی خوزستان گفتن کرد: در تصادف محور اندیمشک به خرم آباد ۴ مصدوم، منصفانه نفر {به دلیل} شکستگی های بسیاری همراه خود بالگرد به بیمارستان امام اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نفر نیز همراه خود آمبولانس به بیمارستان گلستان منتقل شدند. .

مبتکر شرهانی گزارش شد: بر تأثیر واژگونی منصفانه تجهیزات وسایل نقلیه باری در محور جیزان آغاجاری ۲ نفر مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان منتقل شدند شهیدزاده به بهبهان منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: منصفانه تجهیزات موتورسیکلت همراه خود خودروی استفاده در خیابان پایون عزا ذکر شد: ۲ نفر مجروح شدند کدام ممکن است به بیمارستان شهدای عزا منتقل شدند. علاوه بر این در یک واحد سانحه رانندگی ۲ خودروی پراید در محور ایزه همراه خود هم برخورد کردند تکان دادن (همراه خود سلام ۲۰ کیلومتر) ۵ نفر مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان شهداء عزا منتقل شدند.