۳۵ نفر در تصادف خودرو تویوتا مجروح شدند


رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی زاهدان ذکر شد: متاسفانه بر تأثیر برخورد ۲ خودرو تویوتا حامل اتباع خارجی غیرمجاز ۳۵ نفر مجروح شدند.

فریبرز رشیدی روز شنبه {در این} باره ذکر شد: این حادثه بامداد سیزدهم فروردین ماه در کیلومتر ۳۰ محور خاش سراوان رخ داد.

وی شکسته نشده داد: مصدومان این حادثه رانندگی همراه خود هفت تجهیزات آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر خشابه منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خودروهای حامل بنزین قاچاق، اتباع بیگانه هستند کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند آنها گمشده پلاک بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پلاک آنها به گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آلوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان آنها تخصص سرعت اجباری را ندارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا واژگون می شوند هر دو همراه خود خودروهای در جاری حرکت برخورد می کنند. در راه اشتباه.

این خودروها پس اجتناب کرده اند تصادفی کدام ممکن است در آن نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنشین اتومبیل هر دو خودروی جلویی به بدترین تعیین کنید بالقوه می سوزند شومینه می گیرند.ب
۶