ماه: مهر 1398

جی! کدام روش فرعی برای دستگاه مناسب تر است؟

چرا یک مسیر کوچک و یک دستگاه؟ جدیدترین فناوری روز دنیا طیف وسیعی از راه حل ها را برای مشکلات و بیماری هایی که چاقی در انسان ایجاد کرده است ارائه می دهد. امروزه می توان از روشهای مختلف کاهش برای اهداف مختلف استفاده کرد. یک سیستم ماشین کوچک برای ایجاد تعادل بین مفاصل برای …