ماه: شهریور 1398

با ناز گورلی آشنا شوید – FitnessBank

با ناز گورلی آشنا شوید - FitnessBank

همیشه در حال حرکت است پایگاه داخلی: کنساو ، GA زندگی خانوادگی: او با جو ، مادرش بچه خزدار دالاس ازدواج کرد زندگی کاری: رئیس طراحی داخلی و تجارت اثاثه یا لوازم داخلی در ASAP Upholstery بیماری: سی ام در روز نازلی گورلی زمان وقفه بسیار کمی وجود دارد و او اینطور دوست دارد. به …