ماه: مهر 1395

ساده ترین راه برای مدیریت پول

به تازگی به شگفت انگیزترین ابزار مالی دست یافته ام. ای کاش زودتر در مورد آن یاد می گرفتم. فقط چهار ماه و نیم گذشته است ، اما من هرگز احساس نمی کردم تحت کنترل هستم ، اما وقتی نوبت به مقدار پول من و میزان هزینه من برای هر چیزی که نیاز دارم ، …