ماه: آبان 1394

جی! پرطرفدارترین تغذیه سال کدام است؟ جی! تغذیه کتوژنیک چیست؟

جی! پرطرفدارترین تغذیه سال کدام است؟ جی! تغذیه کتوژنیک چیست؟ طبق نظرسنجی های اخیر ، رژیم کتوژنیک این ماده غذایی دوباره به عنوان محبوب ترین تغذیه سال در آمریکا معرفی شده است. در این رژیم ، بدن انرژی بیشتری نسبت به چربی تولید می کند که حدود 90 درصد از انرژی مورد نیاز روزانه بدن …