۲ تراکتور سیباموتور + جزییات فروش نقدی.


شرکت سیبا موتور در راستای تقاضای بازار، طرح جدید فروش نقدی دو دستگاه تراکتور این شرکت را اجرا کرده است.

به گزارش پرشین خودرو، محصولات شرکت سیبا موتور با قیمت قطعی و محدودیت شرایط صندوق در روز شنبه. پرداخت باید به صورت آنلاین از ساعت ۱۰ صبح ۲۹ آگوست تا ۱۶:۰۰ روز ۳۰ آگوست یا تا زمانی که ظرفیت تکمیل شود، انجام شود. پر شده.

شرکت سیبا موتور در صورت تخلف شرکت سیبا موتور از شرایط مندرج در بخشنامه و درج مبلغ واریزی در شرایط و ضوابط شرکت سیبا موتور، ثبت نام متقاضی را به صورت یک طرفه لغو می کند. شما به حساب اصلی بازگردانده می شوید.

ثبت نام فقط از طریق سایت امکان پذیر است.

سیباموتور