۱۲ معامله با خانگی خارق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد برای جوش های بالا سیاه!


زگیل عشق جوان {به دلیل} مسدود شدن منافذ منافذ و پوست ممکن است تحمیل کرده ام. معمولا روی سوراخ بینی به نظر می رسد می شوند. این تاول ها شناخته شده به عنوان جوش های باز نیز شناخته می شوند. آنها روزی رخ می دهند کدام ممکن است منافذ مسدود شده به درجه منافذ و پوست فشار می آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هوا تصمیم می گیرند. منتظر خبرنامه الکترونیکی ما با اشاره به داروهای خانگی برای جوش های بالا سیاه باشید.

مطالب مرتبط: ۷۴ عالی راه رفع خالص برای معامله با فوری جوش بالا سیاه

درگیر نباشید، همراه خود این متن یاد می گیرید کدام ممکن است چگونه همراه خود عالی معامله با خانگی اجتناب کرده اند شر این جوش ها خلاص شوید. برخی اجتناب کرده اند عواملی کدام ممکن است در تحمیل جوش های سرسیاه موقعیت دارند عبارتند اجتناب کرده اند:

 • افزایش ساخت روغن توسط غدد چربی
 • تجمع میکرو ارگانیسم های مولد جوش روی منافذ و پوست ممکن است
 • تجمع سلول های بی فایده منافذ و پوست در نتیجه انسداد فولیکول های مو تبدیل می شود
 • تنظیمات هورمونی در کل قاعدگی هر دو هنگام بلعیدن قرص های ضد باردار بودن. این امر در نتیجه افزایش ساخت روغن در هیکل تبدیل می شود
 • داروهایی شبیه کورتیکواستروئیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آندروژن ها

خلاص شدن اجتناب کرده اند شر جوش های بالا سیاه دردسر است. با این حال همراه خود کمک برخی معامله با‌های خانگی آسان، می‌توانید اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفندهای پیشگیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با‌های پوستی را مدیریت کنید.

مطالب مرتبط: هدایت ابن سینا: همراه خود این ترکیب کردن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبات طبیعی سرفه مزمن را معامله با کنید!

چگونه اجتناب کرده اند شر جوش های بالا سیاه روی سوراخ بینی خلاص شویم

 1. معامله با خانگی جوش های بالا سیاه، هفته ای ۲ بار لایه برداری کنید

اگرچه لایه برداری برای منافذ و پوست ممکن است خوشایند نیست، با این حال ممکن است به اجتناب کرده اند بین برداشتن جوش های بالا سیاه کمک تدریجی. اجتناب کرده اند عالی لایه بردار شیمیایی سبک کدام ممکن است شامل آلفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتا هیدروکسی اسید (AHA را انتخاب کنید و انتخاب کنید BHA) است بیشترین استفاده را ببرید. این اسیدها معمولا برای اجتناب کرده اند بین برداشتن جوش های بالا سیاه استفاده می شوند. به بردن سلول های بی فایده منافذ و پوست اجتناب کرده اند منافذ {کمک می کند}. اسیدهای بتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتا هیدروکسی شبیه اسید سالیسیلیک، اسید گلیکولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسید لاکتیک معمولاً برای معامله با جوش استفاده می شوند. این اسیدها لایه ای اجتناب کرده اند منافذ و پوست ممکن است را کدام ممکن است قابل انجام است آسیب پذیر آسیب به منافذ و پوست ممکن است باشد، اجتناب کرده اند بین می برند ماوراء بنفش {به آرامی}

پس اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند اسکراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است پوست می روید، اجتناب کرده اند ضد آفتاب با بیرون روغن بیشترین استفاده را ببرید. اگر منافذ و پوست ممکن است نرمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک است ۲ بار در هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر منافذ و پوست چرب دارید ۳ بار در هفته همراه خود این اسیدها لایه برداری حرکت کنید. بعد اجتناب کرده اند هر مونتاژ لایه برداری مشخص شوید رطوبت ساز بیشترین استفاده را ببرید. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است این اسیدها را نمی توان به طور متشابه برای بسیاری از منافذ و پوست استفاده کرد. به همین دلیل، در گذشته اجتناب کرده اند آغاز این معامله با باید همراه خود عالی متخصص منافذ و پوست مراجعه به کنید.

مطالب مرتبط: ۱۰ معامله با خانگی {برای تقویت} مژه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده تر شدن آنها

 1. اجتناب کرده اند نوارهای تعمیر جوش سرسیاه بیشترین استفاده را ببرید

این می تواند یک راه خوب برای خلاص شدن اجتناب کرده اند شر جوش های بالا سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش است. کثیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کثیفی در منافذ مسدود شده به نوارها می‌چسبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن آنها را سرراست‌تر می‌تدریجی. برای بهتر از نتیجه، در گذشته اجتناب کرده اند این مد صورت شخصی را بخار دهید به همان اندازه منافذ باز شود.

چرخ دنده می خواست:

جوش های بالا سیاه

آنچه باید انجام شود:

عالی تکه پاک کننده جوش بالا سیاه را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی سوراخ بینی به سختی مرطوب بچسبانید. مشخص شوید کدام ممکن است اصولاً جوش های بالا سیاه را می پوشاند. ۱۰ به همان اندازه ربع ساعت بگذارید به همان اندازه خشک شود. نوار را {به آرامی} اجتناب کرده اند عالی طرف کنار کنید. هفته ای یکبار می توانید اجتناب کرده اند نوارهای تعمیر جوش بالا سیاه بیشترین استفاده را ببرید.

هشداراگر منافذ و پوست حساسی دارید هر دو اجتناب کرده اند داروهای موضعی شبیه ترتینوئین استخدام می کنید اجتناب کرده اند این نوارها استفاده نکنید.

مطالب مرتبط: ۱۲ معامله با خانگی برای لب های صورتی البته است

 1. صورت شخصی را ۲ بار در روز بشویید به همان اندازه منافذ ناپاک اجتناب کرده اند بین برود

شستشوی مشترک صورت به جلوگیری اجتناب کرده اند تجمع کثیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی در منافذ ممکن است {کمک می کند}. صبح صورت شخصی را بشویید به همان اندازه آلودگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم هایی کدام ممکن است قابل انجام است اجتناب کرده اند ساعت شب در گذشته تحمیل شدند پاک شوند. در عین جاری به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانید صورت شخصی را آلوده نشده نکنید چربی منافذ و پوست استاندارد را اجتناب کرده اند بین می برد. اگر بیش از حد بازی می کنید، حتماً بلافاصله پس اجتناب کرده اند آن صورت شخصی را بشویید به همان اندازه اجتناب کرده اند مسدود شدن منافذ جلوگیری شود. عالی پاک کننده به عادی صورت را اجتناب کرده اند داروخانه بخرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی ۲ بار اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید.

 1. معامله با خانگی جوش های بالا سیاه، بخارپز کردن صورت {در خانه} برای باز کردن منافذ

بخار به باز شدن منافذ صورت {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاص شدن اجتناب کرده اند شر جوش های بالا سیاه را برای شما ممکن است سرراست تر می تدریجی.

قطعات:

۱ کاسه عظیم آب اخیر

فراگیر آن

چه کنیم:

کاسه عظیم اب آن را اخیر بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آن انعطاف پذیر شوید. بالا شخصی را همراه خود عالی حوله آلوده نشده بپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۵ دقیقه {در این} حالت بمانید. صورت شخصی را همراه خود حوله پاک کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن جوش های بالا سیاه را اجتناب کرده اند بین ببرید. این کار را حداقل عالی بار در هفته انجام دهید.

مطالب مرتبط: ۱۰ بهتر از معامله با خانگی برای لب های توقف خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک

 1. ماسک زغال چوب

زغال چوب پرانرژی معنی توسل به طیف وسیعی اجتناب کرده اند چرخ دنده را دارد. به همین دلیل، قابل انجام است به توسل به کثیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخالصی های مسدود کننده منافذ کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن جوش های بالا سیاه دستی تر شود. همراه خود این جاری، هیچ اثبات آموزشی مبنی بر فواید استفاده موضعی زغال پرانرژی برای منافذ و پوست {وجود ندارد}.

قطعات:

قاشق چایخوری زغال پرانرژی کارآمد

۱ قاشق غذاخوری ژلاتین {بی مزه}

۲ قاشق غذاخوری آب

چه کنیم:

آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژلاتین را ترکیب کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیب کردن را به مدت ۱۰ به همان اندازه ۱۵ ثانیه حرارت دهید. وقتی خمیر ژلاتین غلیظ شد، زغال پرانرژی را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند ترکیب کردن کنید. خمیر را روی سوراخ بینی شخصی بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید خشک شود. ماسک زغال را پس اجتناب کرده اند خشک شدن اجتناب کرده اند سوراخ بینی شخصی خارج کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت شخصی را به خوبی بشویید. اجتناب کرده اند این ماسک ۱-۲ بار در هفته بیشترین استفاده را ببرید.

 1. ماسک گل

اجتناب کرده اند زمان های قدیم بسیاری از ماسک های ناخوشایند رس برای معامله با عفونت های پوستی استفاده می شده است. از خاصیت آنتی باکتریال دارد. آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی را اجتناب کرده اند منافذ مسدود شده پاک می تدریجی. ناخوشایند رس همراه خود توسل به ناخالصی ها اجتناب کرده اند منافذ و پوست، به پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانسازی درجه منافذ و پوست {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل به نظر می رسد جوش های بالا سیاه را کاهش می دهد. عالی بررسی روی موش آرم داد کدام ممکن است ناخوشایند رس علاوه بر این به افزایش فیبرهای کلاژن در منافذ و پوست {کمک می کند}.

مطالب مرتبط: کهیر پوستی چیست؟ دلیل برای کهیر پوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با خانگی آن

به همین دلیل این قابلیت را دارد کدام ممکن است منافذ و پوست ممکن است را جوانی آرم دهد. ناخوشایند رس بنتونیت به طور فشرده ای شناخته شده به عنوان عالی مسئله پاکسازی استفاده تبدیل می شود. دارای قابلیت توسل به بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواص باکتریایی است. به همین دلیل ماده ای محکم است کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند آن برای معامله با جوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش های سرسیاه استفاده کرد. ماسک های ناخوشایند رس برای جوش های بالا سیاه را می توانید اجتناب کرده اند فروشگاه های اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه ها خریداری کنید. برای اکثر اشخاص حقیقی، استفاده اجتناب کرده اند ماسک های ناخوشایند رس عالی بار در هفته کافی است. همراه خود این جاری، اجتناب کرده اند این میزان تجاوز نکنید از قابل انجام است منافذ و پوست ممکن است را تحریک تدریجی.

 1. معامله با خانگی جوش بالا سیاه: ماسک سفیده تخم مرغ

هنگامی کدام ممکن است سفیده تخم مرغ روی منافذ و پوست ممکن است جذاب تبدیل می شود، به منافذ ممکن است می چسبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام کثیفی ها را اجتناب کرده اند بین می برد. علاوه بر این جوش های بالا سیاه را اجتناب کرده اند بین می برد.

قطعات:

۲ سفید عالی تخم مرغ

۲ قاشق چایخوری آب لیمو

دستمال کاغذی

چه کنیم:

سفیده ها را اجتناب کرده اند زرده کنار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۲ قاشق چایخوری آب لیمو در یک واحد کاسه بریزید. عالی لایه نازک اجتناب کرده اند این ترکیب کردن را در فراگیر سوراخ بینی شخصی بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً روی نواحی دارای جوش سرسیاه کانون اصلی کنید. اجازه دهید لایه اول ترکیب کردن خشک شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس عالی حوله کاغذی روی سوراخ بینی شخصی قرار دهید. لایه دوم ترکیب کردن را روی دستمال بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید خشک شود. اگر جوش های سرسیاه زیادی دارید، قابل انجام است بخواهید عالی لایه سوم اضافه کنید. پس اجتناب کرده اند خشک شدن، می توانید حوله کاغذی را همراه خود تمام دانه های سرسیاه بردارید. صورت شخصی را خوشایند بشویید به همان اندازه بوی تخم مرغ نپخته اجتناب کرده اند بین برود. می توانید هفته ای ۲ بار اجتناب کرده اند این ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

مطالب مرتبط: ۹۴ معامله با خانگی توقف پاشنه پا {در خانه} + طرز تهیه چرخ دنده طبیعی کارآمد برای توقف پا

 1. ماسک ژلاتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر

ژلاتین عالی چسب زیستی است کدام ممکن است در تعطیل زخم های پوستی کارآمد است. احساس چوب شبیه منحصر به شخص آن قابل انجام است برای اجتناب کرده اند بین برداشتن جوش های بالا سیاه مفید باشد. از جمله شیر نر ژلاتین به تعادل pH منافذ و پوست {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سبوم اضافی را مدیریت می تدریجی.

قطعات:

۱ قاشق غذاخوری ژلاتین {بی مزه}

۲ قاشق غذاخوری شیر

چه کنیم:

ژلاتین را همراه خود شیر ترکیب کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مایکروویو هر دو قابلمه به مدت ۱۰ به همان اندازه ۱۵ ثانیه حرارت دهید. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است نباید بجوشد. این ترکیب کردن را روی سوراخ بینی شخصی قرار دهید. اجازه دهید ماسک به مدت ۳۰ به همان اندازه ۴۰ دقیقه روی صورت خشک شود. ماسک را {به آرامی} اجتناب کرده اند حاشیه از ها کنار کنید. می توانید این کار را ۲ به همان اندازه ۳ بار در هفته انجام دهید.

مطالب مرتبط: ۱۰ اسکراب هیکل خانگی برای پوستی انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب

 1. معامله با خانگی جوش بالا سیاه: لیمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عسل

ترکیب کردن کردن عسل لیمو برای صدها سال برای معامله با بسیاری از مشکلات پوستی استفاده شده است. در حالی کدام ممکن است شامل ویتامین C است لیمو به سخت به منافذ منافذ و پوست {کمک می کند}. عسل شناخته شده به عنوان عالی مسئله ضد میکرو ارگانیسم حرکت می تدریجی کدام ممکن است معنی کشتی همراه خود میکرو ارگانیسم هایی کدام ممکن است باعث جوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش های بالا سیاه می شوند را دارد.

ملاحظه: اگر منافذ و پوست خشک هر دو حساسی دارید اجتناب کرده اند این مد اجتناب کنید از قابل انجام است خشکی را بدتر کردن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث قرمزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزش شود.

قطعات:

متر لیمو

عالی قاشق چایخوری عسل چیست؟

چه کنیم:

آب نصف لیموترش را بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است عسل اضافه کنید. این ترکیب کردن را روی سوراخ بینی شخصی قرار دهید. علاوه بر این می توانید آن را به کل صورت بمالید. بگذارید ۱۰ به همان اندازه ۱۵ دقیقه نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود آب ولرم بشویید. گرچه وقت یکبار باید ؟ با این حال برای بهتر از نتیجه، این پک صورت باید ۲ به همان اندازه ۳ بار در هفته استفاده شود.

مطالب مرتبط: بهتر از اسکراب صورت خانگی سال نو

 1. جوش شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیمو

جوش شیرین ممکن است شناخته شده به عنوان عالی لایه بردار فیزیکی برای پاکسازی منافذ و پوست استفاده شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذی کدام ممکن است باعث استفاده اجتناب کرده اند جوش های بالا سیاه تبدیل می شود را باز کنید. افزودن آب لیمو به این ترکیب کردن ممکن است به جذاب شدن منافذ منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تشکیل جوش های سرسیاه کمک تدریجی.

ملاحظه: در حالی کدام ممکن است جوش شیرین به طور معمول خطرناک نیست، با این حال اگر بیش اجتناب کرده اند حد استفاده شود ممکن است منافذ و پوست را تحریک تدریجی. به همین دلیل، در گذشته اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند آن عالی آزمایش روی صورت شخصی انجام دهید. اگر منافذ و پوست ممکن است خشک هر دو ظریف است اجتناب کرده اند این معامله با از قابل انجام است خشکی را بدتر کردن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث قرمزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزش شود.

قطعات:

۱ قاشق غذاخوری جوش شیرین

۱-۲ قاشق غذاخوری آب لیمو

چه کنیم:

۱ قاشق غذاخوری جوش شیرین را همراه خود مقدار کافی آب لیمو ترکیب کردن کنید به همان اندازه خمیر غلیظی به انگشت آید. این ماسک را روی سوراخ بینی شخصی بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید خشک شود. علاوه بر این می توانید خمیر را روی تمام صورت شخصی بمالید. صورت شخصی را خوشایند بشویید. این کار را عالی بار در هفته انجام دهید.

مطالب مرتبط: ۱۵ مشخصه شکوه همراه خود تکه های یخ روی صورت

 1. آب آلوئه ورا

آلوئه ورا خاصیت قابض دارد استاندارد ممکن است به باریک کردن منافذ باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تشکیل جوش های سرسیاه کمک تدریجی.

قطعات:

۱ قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا

چه کنیم:

سوراخ بینی شخصی را همراه خود ژل آلوئه ورا ماساژ دهید. در گذشته اجتناب کرده اند اینکه آن را همراه خود آب ولرم بشویید، بگذارید خشک شود. ممکن است باید حداقل ۲ بار در روز .

مطالب مرتبط: چرا شیر الاغ برای منافذ و پوست ممکن است {مفید است}؟

 1. چسب ماتیکی

این چسب به طور مشابه نوارهای بردن جوش سرسیاه حرکت می تدریجی. به تمام کثیفی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله های موجود در منافذ می چسبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را پوست می کشد. همراه خود این جاری، حتما اجتناب کرده اند چسب های ناخوشایند بیشترین استفاده را ببرید. از برخی اجتناب کرده اند چرخ دنده چسبنده می توانند باعث پاسخ شوند واکنش آلرژیک او هست.

ملاحظه: همراه خود این جاری، هیچ اثبات آموزشی برای حمایت اجتناب کرده اند معنی چسب در بردن جوش های بالا سیاه {وجود ندارد}.

قطعات:

چسب ناخوشایند

چه کنیم:

صورت شخصی را همراه خود آب خوب و دنج بشویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به سختی چسب ناخوشایند به سوراخ بینی شخصی بزنید. بگذارید به همان اندازه انصافاً خشک شود. چسب را اجتناب کرده اند روی سوراخ بینی شخصی بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است جوش های سرسیاه همراه خود چسب پاک شدند. گرچه وقت یکبار باید ؟ می توانید این کار را ۲ بار در هفته انجام دهید.