۷ میلیارد دلار اجتناب کرده اند وجوه مسدود شده ایران اجتناب کرده اند طریق تراکنش های بانکی آزاد تبدیل می شودایران همراه خود برخی ملت ها با توجه به چارچوب تعمیر توقیف بخش زیادی اجتناب کرده اند وجوه مسدود شده شخصی به توافقاتی کف دست یافته است.

وجوه مسدود شده در حساب های بانکی ایران طبق هماهنگی باید در بازه روزی معین تعدادی از هفته ای بدست آمده شود.

این چارچوب درست مثل شبیه به چارچوب هماهنگی شده همراه خود انگلیس است کدام ممکن است در نتیجه واریز ۴۷۰ میلیون یورو در نظر گرفتن های بانکی ایران شد.

وجوهی کدام ممکن است طبق توافقات جدیدترین آزاد احتمالاً وجود خواهد داشت بالغ بر هفت میلیارد دلار است.

این احتمال وجود دارد سیگنال ای اجتناب کرده اند کاهش تدریجی محدودیت های بانکی اعمال شده بر ایران به روش ای بی سابقه حتی پس اجتناب کرده اند امضای هماهنگی هسته ای باشد.

۹۴۱۶ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت