گل محمدی: نتیجه ناامیدکننده بود


به گزارش خبرگزاری تحت وب؛ گروه فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه در مرحله اول چهارم آخرین جام حذفی مقابل آلومینیوم اراک شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند در اطراف رقبا ها جدا سر خورد.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پس اجتناب کرده اند ورزشی اظهار داشت: نتیجه ناامیدکننده ای گرفتیم. با توجه به بحث فنی قادر نیستم عامل زیادی بگویم از ضرر بزرگی برای ما بود. ما واقعاً خواستن به برد داشتیم، با این حال نتوانستیم اجتناب کرده اند این مرحله حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران را شاد کنیم. ما اجتناب کرده اند این موضوع ناراحتیم. گل های خوبی زدیم با این حال گل های ناسالم زدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها شخص خاص مرتکب شدیم. ورزشی به درآمد گروه حریف پیش می سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها به خوبی اجتناب کرده اند خطاها ما استفاده کردند. به گروه آلومینیوم برای حضور تبریک می گویم!

سرمربی پرسپولیس یکپارچه داد: هر چنگال هجومی را روی پایین گذاشتیم به همان اندازه نتیجه را جبران کنیم، با این حال نخواهیم کرد دانستن درباره مسابقه صحبت کنیم. با این حال در صحنه آخر داور می تواند برای ما پنالتی بگیرد.

گل محمدی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند خودم مشخص نیستم با این حال آنچه بعد اجتناب کرده اند ورزشی اجتناب کرده اند دوربین های تلویزیونی دیدم خاص بود کدام ممکن است توپ توسط حریف بلعیده شده است. ما باید سعی کنیم اجتناب کرده اند تذکر روحی افزایش پیدا کنیم، ویژه به ویژه کدام ممکن است این روزهای دردسرساز قابل پیش بینی بود. باید گروه بسازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبورتر کار کنیم. در لیگ چشم انداز ما اجتناب کرده اند استقلال کمتر است با این حال تمام امتحان شده شخصی را می کنیم. ما نباید عصبانی شویم. ما باید به بلند مدت امیدوار باشیم. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم این همان چیزی است که باید به آن است در نظر گرفته شده کنیم.

وی دانستن درباره خطاها وحید خانوف مدافع پرسپولیس {در این} دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چرا او این شرکت کننده را جبران نکرد، اظهار داشت: در نیمه دوم بعد اجتناب کرده اند اینکه عقب ماندیم سعی کردیم مهره های تهاجمی بیاوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند مهره دفاعی مناسب نبود. ” در حالی کدام ممکن است شاهد ورزشی های کنسولی فوق العاده خوبی بوده ایم. در ورزشی همانطور که صحبت می کنیم همراه خود ملاحظه به مهره های هجومی گروه حریف می تواند کمک تدریجی. منصفانه شرکت کننده جوان را متحد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید خرس تاثیر جو با کیفیت حرفه ای پایین قرار گرفته باشد. در هر صورت همراه خود شرایطی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر فنی وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت حریفان نیازی به تنظیم جاده دفاعی نداشتیم.

سرمربی پرسپولیس دانستن درباره فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید لو جابجایی توپ گیمرها این گروه اظهار داشت: اگر دانستن درباره این امتیازات صحبت کنیم، اصولاً بحث های توجیهی اجتناب کرده اند بین {می رود}. همه می دانیم کدام ممکن است گیمرها ما مشکلات زیادی داشته اند. با توجه به این امتیازات نمی توان بیش از حد صحبت کرد. کاری کدام ممکن است باید انجام دهیم اینجا است کدام ممکن است کارهای بیشتری انجام دهیم. ما باید خودمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را بسازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار باشیم.

گل محمدی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه چرا پرسپولیس {به دلیل} خستگی گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش اجتناب کرده اند جام حذفی بردن شد: جام حذفی جام خطاها است. هر تیمی کدام ممکن است کمتر خطا تدریجی ممکن است قهرمان شود. روی گل هایی کدام ممکن است می خوردیم به سختی نادیده گرفته شده بودیم. گل دوم حریفی برجسته بود کدام ممکن است کمتر در فوتبال ایران به نظر می رسد تبدیل می شود. مجموعه این اجزا باعث شد کدام ممکن است ورزشی را جدا بگذاریم. گفتی همه این روزهای دردسرساز قابل پیش سوراخ بینی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقی نبود کدام ممکن است هفته قبلی رخ داد. کارهای زیادی برای {انجام دادن} داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اصولاً امتحان شده کنیم.

او اظهار داشت: ما گیمرها مهمی را در هر پستی اجتناب کرده اند کف دست دادیم. افرادی که در درجه گروه سراسری بودند. شرایط پولی تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره بسته اجازه نداد گیمرها خوبی بگیریم. من می خواهم نمی گویم این گیمرها ناسالم هر دو ضعیف هستند. بحث من می خواهم اینجا است کدام ممکن است وقتی بازیکنی در درجه تیمی را اجتناب کرده اند کف دست می دهید، بازیکنی در شبیه به درجه توسل به کنید. این اتفاق نیفتاد. گیمرها حال را گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه تجهیزات گلف را خوردن کردیم. حتی شرکت کننده گرفتیم با این حال پنجره تجهیزات گلف بسته بود.

سرمربی پرسپولیس اظهار داشت: همراه خود وجود همه این مشکلات در لیگ، اجتناب کرده اند تذکر امتیازی انجام خوبی داشتیم. در نظر گرفته شده می کنم نسبت به سال قبلی منصفانه امتیاز اصولاً گرفتیم. با این حال استقلال امتیاز بیشتری گرفت. ما هر کاری کدام ممکن است قادر خواهیم بود انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی داشتیم، با این حال مهم اینجا است کدام ممکن است این اتفاقات بیفتد. اگر می خواستم با توجه به مشکلات گروه صحبت کنم، شاید کسی مرا ادراک نمی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی پذیرفت. دنبال کنندگان هم حق دارند. آنها در سال های فعلی شاهد جوایز زیادی بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی خواهند جام را اجتناب کرده اند کف دست بدهند.

گل محمدی افزود: من می خواهم این ناراحتی را انصافاً درک می کنم با این حال در همه زمان ها روزهای بدی در گذشته تاریخی پرسپولیس موجود بوده. اینطور نبود کدام ممکن است پرسپولیس هر سال قهرمان جام شود. شاید به همان اندازه الان هم همین نیمه ها تکرار شود با این حال این گروه هیچ وقت اجتناب کرده اند هوادارانش عقب نمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته مشکلاتش را رفع تدریجی. ما باید این کار را انجام دهیم.

وی همراه خود خاص اینکه انتظارات اجتناب کرده اند پرسپولیسی ها بیش اجتناب کرده اند اینها بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه به لحاظ اسمی برتر اجتناب کرده اند گروه آلومینیوم است، اظهار داشت: هیچ وقت شرکت کننده را بی ارزش باخت {نمی دانم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اشکال فنی باشد آن را به عهده خودم می گذارم. من می خواهم می بینم کدام ممکن است گیمرها چقدر دردسرساز کار می کنند. اگر کاستی هایی موجود است، باید پاسخگو باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه همه این مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات پیش روی تعداد زیاد بر عهده من می خواهم است. گیمرها کمترین عملکرد را {در این} اشکال دارند.

اصولاً بیاموزید: