گفتگوی وزیر علوم با دانشجویان معترض دانشگاه شریف.


وزیر علوم برای گفتگو با دانشجویان معترض وارد دانشگاه شریف شد.

دیدارنیوز: وزیر علوم ساعتی پیش وارد دانشگاه شریف شد و مسئولان دانشگاه وی با نیروهای پلیس دیدار و گفتگو کرد.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم ساعتی پیش وارد دانشگاه شریف شد و مسئولان دانشگاه او با پلیس دیدار و گفتگو کرد.

وی با برخی از دانشجویان معترض نیز گفتگو کرد.

پس از تجمع عصر امروز در دانشگاه شریف و برخی گزارش ها از درگیری در این دانشگاه، وزیر علوم برای رصد وضعیت این دانشگاه حاضر شد. اکنون محوطه دانشگاه شریف آرام است و دانشجویان در حال ترک دانشگاه هستند.