گروه جهانی بهداشت نسبت به کرونا XE هشدار داد


XE مخلوطی جهش یافته اجتناب کرده اند ۲ نوع فرعی BA.1 (سویه بی نظیر آمیکرون) را انتخاب کنید و انتخاب کنید BA.2 است کدام ممکن است توانایی انتقالی ۱۰ برابر تا حد زیادی اجتناب کرده اند سویه مرموز آمیکرون هر دو BA.2 دارند.

گروه جهانی بهداشت (WHO) در شرایطی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند کشورهای جهان {به دلیل} انواع کم کووید-۱۹ در امتحان شده برای کاهش مقررات عروق کرونر هستند، نسبت به شیوع سویه جدیدی به تماس گرفتن “XE” هشدار داده است.
کدام ممکن است کرونا محکم‌تر اجتناب کرده اند در همه زمان ها در جاری حرکت است، همراه خود موج عکس اجتناب کرده اند این ویروس گذراندن هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ‌کس نمی‌داند ویروس کرونا کدام ممکن است به تماس گرفتن کووید ۱۹ شناخته می‌شود چه روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه روزی متحول می تواند. اخیراً عنوان‌هایی اجتناب کرده اند جهش‌های تولید دیگری معادل آمیگدال نهفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ke شنیده شده است کدام ممکن است آرم می‌دهد اکنون عنوان‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت‌های ویروسی بیشتری را تفسیر می‌کنیم. {در این} گزارش نگاهی داریم به XE، فینال جهش در ویروس کرونا:

چون آن است متنوع اجتناب کرده اند کشورهای جهان {به دلیل} کاهش انواع قربانیان به کووید-۱۹ مقررات عروق کرونر را کاهش داده اند، گروه بهداشت جهانی (WHO) نسبت به سویه جدیدی به تماس گرفتن XE هشدار داده است. داده‌های اولین آرم می‌دهد کدام ممکن است زیرگروه XE نسبت به سایر سویه‌های ویروس کرونا مسری‌تر است. سویه Amicron Coronavirus کدام ممکن است در نوامبر ۲۰۲۱ در آفریقای جنوبی به نظر می رسد شد، طی ۲ ماه به سویه غالب تغییر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه افزایش انواع مبتلایان کووید-۱۹ {در سراسر} جهان شد. قابلیت سوئیچ سویه آمیکرون ۲ به همان اندازه ۴ برابر تا حد زیادی اجتناب کرده اند سویه دلتا بود، پس اجتناب کرده اند آن زیرگروهی اجتناب کرده اند آمیکرون به تماس گرفتن BA.2 (آمیکرون رمزی) توسعه کشف شد. این زیر گروه نیز مسری تر اجتناب کرده اند سویه بی نظیر بود. قبلاً ادعا شده است کدام ممکن است زیر گروه XE شناسایی شده است ترین نژاد در سیاره است.

* زیرمجموعه XE در چه کشوری اختراع شد؟

XE مخلوطی جهش یافته اجتناب کرده اند ۲ نوع فرعی BA.1 (سویه بی نظیر آمیکرون) را انتخاب کنید و انتخاب کنید BA.2 است کدام ممکن است توانایی انتقالی ۱۰ برابر تا حد زیادی اجتناب کرده اند سویه مرموز آمیکرون هر دو BA.2 دارند. BA.2 {به دلیل} قابلیت سوئیچ بالا، فرم اولویت محسوب تبدیل می شود. زیرگروه XE برای اولین بار در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ در بریتانیا تعیین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰ مورد اجتناب کرده اند زیرگروه {در این} ملت تعیین شد. اخیراً مواردی اجتناب کرده اند این مخلوط در چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین شخص خاص کدام ممکن است به آن است مبتلا شده است در هند تعیین شده است.

علائم شایع، عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل خوب موج جدید

ویروس کرونا “XE” اولویت های جدیدی را با توجه به موج جدید تحمیل کرده است. متخصصان علائم رایج، عمق بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر بالقوه آن بر کودکان را دلیل می دهند. به آموزش داده شده است مشاوران، نتایج آرم می دهد کدام ممکن است این سویه مختلط مسری تر اجتناب کرده اند نوع بی نظیر آمیکرون است، با این حال عمق آن خفیف است. آنها تاکید کردند کدام ممکن است همه باید همچنان اصول شیوع بیماری همه گیر را رعایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت فضا اجتماعی در هر مکان واحد اجتناب کرده اند ماسک استفاده کنند.

چرا ویروس ها همراه خود هم مخلوط کردن می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه چیزی در نتیجه تولد XE شد؟

Charo.V. Aurora، متخصص بیماری‌های عفونی، می‌گوید: «کروناویروس‌ها تشکیل RNA شناخته شده به عنوان محتوای ژنتیکی شخصی هستند. این باعث می‌شود کدام ممکن است ذاتاً انعطاف‌پذیرتر شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها اجازه می‌دهد به همان اندازه گونه‌های جدید را دستی‌تر بسازند. وانکاتاگوپالان، یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند پزشکان پزشکی بیماری‌های عفونی، افزود: «مخلوط کردن مجدد ویروس‌ها خوب مناسبت مورد پیش بینی است. همراه خود این جاری، ما واقعاً نمی‌توانیم پیش‌سوراخ بینی کنیم کدام ممکن است چه نوع نوترکیبی رخ خواهد داد هر دو اجتناب کرده اند تذکر سوئیچ هر دو عمق بیماری چه معنایی می تواند داشته باشد.»

وانکاتاگوپالان می‌گوید: «به تذکر می‌رسد عمق بیماری مختلط خفیف است، با این حال ما باید در گذشته اجتناب کرده اند این اعلام کردن هشدار کنیم. به همان اندازه به در این زمان، شواهد زیادی {وجود ندارد} کدام ممکن است آرم دهد بیماری شدیدتر اجتناب کرده اند XE است. انواع بستری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرها نیز افزایش نیافته است، به همین دلیل تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهدات بیشتری برای نشان دادن این موضوع می خواست است.

علائم سویه XE Hybrid

چارو آرورا، متخصص بیماری‌های عفونی می‌گوید: «تاکنون علائمی کدام ممکن است در اکثریت اینها معادل آمیکرون گزارش شده‌اند، خستگی، بی‌حالی، تب، عوارض، هیکل درد، تپش مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قلبی است.

او یکپارچه می دهد: «اگرچه این گونه اجتناب کرده اند ژانویه ۲۰۲۲ در بریتانیا تعیین شده است، شیوع کم آن دلگرم کننده است. کدام ممکن است اولویت به سختی موجود است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل، اشخاص حقیقی تحت تأثیر نوع میکرونی ادامه دارد آنتی بادی های در ورود به کافی برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی دارند.