گام های بلند وزیر بهداشت برای پوشش بیمه همگانی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانمحمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیر مثبت بیمه نامه همگانی وزارت بهداشت گفت: خانواده های ایرانی

وی خطاب به وزیر بهداشت در مجلس و دستاوردهای وزارت بهداشت توضیح داد که وزیر بهداشت به کاستی ها در مجلس اذعان داشت اما با وجود کاستی ها خوب عمل کرد.

رشیدی گفت: وزارت بهداشت در بحث بیمه سلامت جهانی گام های بسیار خوبی برداشته است که نگرانی های درمانی بسیاری از خانواده های ایرانی را برطرف می کند.

رئیس مجلس هلوتاو تأکید کرد که هلوتاو از سؤالات نمایندگان هلوتاو از وزارت بهداشت رضایت دارد زیرا به خوبی از ضعف ها و کاستی های وزارت بهداشت آگاه است. توضیح