کی فرآیند به جام جهانی نرسید – سانا پرس


به گزارش خبرگزاری وب مبتنی بر؛ پس اجتناب کرده اند تفریحی های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲، سنگال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنا در مرحله پلی آف در آفریقا به مصاف قطر رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریفان شخصی را شکست دادند.

سنگال کدام ممکن است تفریحی سر خورد را همراه خود نتیجه یک بر صفر مقابل مصر شکست داده بود، در تفریحی بازگشت یک بر صفر پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وقت اضافه وارد تفریحی شد. حفاظت منسجم مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگالی‌ها اجتناب کرده اند بازو دادن مکان‌های گلزنی زیادی باعث شد به همان اندازه تفریحی یک موفقیت پنالتی گفتن شود. همراه خود این ضربات، سنگال همراه خود نتیجه ۳ بر یک پیروز شد به همان اندازه شاگردان کارلوس کی فرآیند را شکست دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جام جهانی خاورمیانه راه یابد. نکته قابل ملاحظه در ضربات پنالتی اجتناب کرده اند بازو دادن ضربه صلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال گل مانه بود.

در تولید دیگری دیدار مرحله مقدماتی آفریقا، غنا نیز همراه خود جذب می کند یک بر یک مقابل نیجریه به جام جهانی رسید. نیروی کار غنا در دقیقه دهم به گل رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراست اکونگ در دقیقه ۲۲ یک موفقیت پنالتی برای نیجریه به ثمر رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} جذب می کند با بیرون گل {در این} دیدار، غنا همراه خود یک گل {در خانه} به جام جهانی سر خورد.

۲۵۶ ۲۵۱۴ب
۶