کیهان: رسانه های اصلاح طلب در غم از دست دادن ملکه عزادار شدند.
شرح تفصیلی روزنامه های سازندگی، هم میهن، شرق و آرمان ملی سعی کردند چهره این ملکه جنایتکار حامی حقوق بشر محیط زیست را بدون اشاره به جنایات شیطانی انگلیس علیه ایران در دوران سلطنت الیزابت دوم ترسیم کنند. حتی حیوانات هم باید فکر کنند.