کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت قبلی جان ۵۰ ایرانی تولید دیگری را گرفتوزارت بهداشت ایران روز یکشنبه گفتن کرد کدام ممکن است طی ۲۴ ساعت قبلی حدود ۵۰ نفر بر تأثیر ابتلا به ویروس کرونا (کووید-۱۹) جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ نفر رسید.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت قبلی ۲۲۹۹ مورد جدید ابتلا به کووید ۱۹ تعیین شد کدام ممکن است ۳۸۲ نفر اجتناب کرده اند آنها در بیمارستان بستری شدند.

وزارت بهداشت ایران گفتن کرد: اجتناب کرده اند مجموع ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸ مصدوم، ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۶ نفر افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ترخیص شدند.

وی افزود: حدود ۱۵۷۷ فرد مبتلا تحت تأثیر ویروس کووید ۱۹ در وضعیت وخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش مراقبت های ویژه هستند.

وزارت بهداشت علاوه بر این گفتن کرد: تاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۵ ایرانی دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۲ نفر نوبت دوم واکسن کووید-۱۹ را بدست آمده کرده‌اند.

علاوه بر این ۲۵۸۴۵۹۰۴ نفر سومین واکسن را شناخته شده به عنوان واکسن آسانسور کننده بدست آمده کردند.

۹۳۴۱ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت