کووید-۱۹ در ۲۴ ساعت قبلی ۳۳ ایرانی تولید دیگری را جان باختوزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه گفتن کرد کدام ممکن است در ۲۴ ساعت قبلی حدود ۳۳ نفر بر تأثیر ابتلا به ویروس کرونا (کووید ۱۹) جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۱ نفر رسید.

وی افزود: در ۲۴ ساعت قبلی ۲۳۵۶ مورد جدید ابتلا به کووید ۱۹ ایجاد شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۱۱ مورد بستری شدند.

وزارت بهداشت ایران گفتن کرد: اجتناب کرده اند مجموع ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۱ مصدوم، ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۹ نفر افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ترخیص شدند.

وی افزود: حدود ۱۳۷۶ فرد مبتلا تحت تأثیر ویروس کووید-۱۹ در وضعیت وخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش مراقبت های ویژه هستند.

وزارت بهداشت علاوه بر این گفتن کرد: تاکنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۴ ایرانی دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۴۷۸۵۸ نفر نوبت دوم واکسن کووید-۱۹ را اکتسابی کرده‌اند.

علاوه بر این ۲۶۶۳۶۵۳۵ نفر سومین شات را شناخته شده به عنوان شات آسانسور کننده اکتسابی کردند.

۹۴۱۶ ** ۹۴۱۷

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت