کود کوهی به جای خاک کوهی اینجا گاز متان وجود ندارد. – اخبار


خانم شیرزادی یکی از بزرگترین بحران های زیست محیطی ایران را به فرصت تبدیل کرد. او به جای ایجاد کوهی از زباله، کوهی از کودهای آلی ایجاد کرد، اما نتوانست ثروتی را که خلق کرده بود ببیند.

به گزارش نبأخبر؛ ما در سال ۱۴۰۱ در ایران هستیم و چیزی که به زودی متوجه خواهید شد حتی برای نسل های آینده که این فیلم را تماشا می کنند، باور نکردنی است. اما الان دارم ضبط میکنم تا آیندگان بدانند این زن در ایران توانسته کاری را انجام دهد که هزاران مدیر و مسئول حتی فکرش را هم نمی کردند.

ناسا اخیرا هشدار داده است که مشکل زباله یکی از بزرگترین بحران های زیست محیطی در ایران است. این سازمان غول پیکر فضایی تصویری ماهواره ای از محل دفن زباله تهران منتشر کرده است که مقادیر زیادی گاز متان را در آرادکوه در جنوب پایتخت نشان می دهد. گاز که مهمترین عامل در تولید گازهای گلخانه ای است از جمع آوری پسماندهای مرطوب یا پسماندهای غذایی سرچشمه می گیرد که در حال حاضر سرمایه گذاری چندان اساسی نیست. بحرانی که در این سایت بازیافت زباله کرمانشاه وجود ندارد. چون اینجا غذا نیست، زیرا تمام زباله های کرمانشاه به کود آلی تبدیل می شود.

خانم شیرزادی یکی از بزرگترین بحران های زیست محیطی ایران را به فرصت تبدیل کرد. او به جای ایجاد کوهی از زباله، کوهی از کودهای آلی ایجاد کرد، اما نتوانست ثروتی را که خلق کرده بود ببیند.

از ۷۵۰ تن زباله کرمانشاه تنها ۲۰ درصد آن دفن و قابل پیشگیری است. خانم شیرزادی موفق شد زباله های غیرقابل استفاده را به سوخت جایگزین کارخانه سیمان تبدیل کند و به این ترتیب زمین را از دفن آنها رها کرد. او کارهای بزرگی انجام داده که باورش سخت است. به همین دلیل به سایت بازیافت زباله کرمانشاه رفتم تا از نزدیک به کسب و کار او نگاه کنم.

کد خبر: ۲۰۴۹۱۲