کودکان خیابانی بدتر از بردگان – نبأ خبر


کودکان خیابانی در سطل های زباله به دنبال غذا نمی گردند. آنها لاشخورهایی هستند که برای مافیای زباله کار می کنند. آن بچه ها شیشه ای هستند، آنها به دنبال پلاستیک و قلع هستند. آنها یک ابزار تجاری هستند و تمام درآمد آنها توسط رهبران به دست می آید.

به گزارش آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی نبأ خبر: کودکان کار که در کارگاه های غیرقانونی کار می کنند، از ترس آزار و اذیت جنسی و بیکاری، انگ سکوت می شوند.

کودکان خیابانی در شرایط بدتر از بردگان هستند / 24 کودک کار به دلیل سوء استفاده جنسی کشته شدند / زندان و اعدام.  سرنوشت تلخ اکثر کودکان خیابانی / اجاره 30 هزار تومانی کودکان متکدی

دکتر. مجید ابهری به ویژه درباره زندگی کودکان کار در خیابان بیان کرد: برخی از این افراد با زخم وارد جامعه می شوند و به همسالان خود و سایر افراد حسادت می کنند. آنها رفتاری ظالمانه نسبت به دیگران دارند و از آنها دزدی می کنند. آنها سعی می کنند با قتل یا توهین حق خود را از جامعه بگیرند.

دولت باید این افراد را تحت روان درمانی قرار دهد. در غیر این صورت مجرمان آزادانه در جامعه رها می شوند.

۲۴ کودک کار به دلیل آزار جنسی جان باختند.
ابهری درباره آمار هولناک تجاوز به کودکان کار و اینکه گاهی این تجاوزها به قتل ختم می شود، هشدار داد. وی گفت: یک جوان ۱۹ ساله به ۲۴ کودک تجاوز جنسی کرد و سپس آنها را کشت و در نهایت آنها را اعدام کرد.

این آسیب شناس می گوید: کودکان کار که در کارخانه های غیرقانونی کار می کنند از ترس آزار جنسی و بیکاری سکوت می کنند.

در هر فصل یک نفر «عروس» می شود.
این رفتارشناس اجتماعی گزارش می دهد: هر تعداد از این کودکان خیابانی در اتاق های معمولی زندگی می کنند. یکی از آنها نقش زن و آشپزی است. او را علاوه بر جارو کردن و کارهای خانه، عروسی می گویند که اغلب با افراد مسن رابطه جنسی دارد.

سرنوشت کودکان کار؛ معمولا به زندان و اعدام محکوم می شود.
ابهری معتقد است که سرنوشت کودکان کار و خیابانی که معمولاً در زندان و گاه اعدام می شوند این است که در صورت استخدام توسط دولت، امکان آینده بهتری برای آنها وجود دارد.

او توضیح می دهد: اگر فردی کار پیدا کند یا از کودکان خیابانی مراقبت کند. قطعاً آن را در خط آموزش قرار می دهد و دانشجو بودن یا دوره های فنی و حرفه ای می تواند مسیر زندگی آنها را به کلی تغییر دهد.

کرایه کودک برای گدایی روزی ۳۰۰۰۰ تومان / برای کودکان بیمار گرانتر است.
خبرفوری در گفت و گو با این آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی درباره کودکان کار گفت: کودکان ۱ تا ۳ ساله که در چهارراه ها کنار زنان می نشینند. دارند اجاره می دهند.

وی گفت: اگر این کودکان مشکلاتی مانند نابینایی یا سکته داشته باشند قیمت آنها بالاست. کرایه هر فرزند روزی ۳۰ هزار تومان است اما در صورت بیماری ۵۰ هزار تومان از خانواده دریافت می شود.

بچه های خیابانی از برده بدترند.
ابهری می گوید کودکان خیابانی بدتر از برده ها هستند: کودکان خیابانی در سطل های زباله غذا نمی کشند، بلکه لاشخورهایی هستند که برای مافیای زباله کار می کنند. این بچه ها شیشه ای هستند آنها به دنبال پلاستیک و قلع هستند.

بچه های خیابانی اتاق های کوچک ۸ تا ۱۰ نفره اجاره می کنند و درآمدشان بیشتر از یک کارمند است. آنها یک ابزار تجاری هستند و تمام درآمد آنها توسط رهبران به دست می آید.