کنفرانس پیشاهنگی شهرستان خلخال برگزار شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، در آستانه عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آستانه ماه رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت (رمضان) در کنفرانس پیشکسوتان فروش خلخال، سرپرست کل فروش استان اردبیل، خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشین حضور کشف شد. ائمه جماعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون شهرستان خلخال در سالن صفحه بحث فروش اسلامی خلخال برگزار شد.

حجت الاسلام قاسم جعفرزاده، مدیرکل فروش اسلامی استانداری اردبیل عصر درست در این لحظه {در این} کنفرانس تصدیق شد: ساختار تغییر اجتماعی اساساً مبتنی بر مساجد همراه خود محوریت مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون در تمامی مناطق استان اجرا تبدیل می شود.

جعفرزاده اظهار داشت: در تمامی مساجد استان اردبیل این سیستم های باشکوهی به رویداد ماه مبارک رمضان همراه خود حضور روحانیون مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت امنا همراه خود حمایت مسئولین شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد استان در عوامل مختلف برگزار تبدیل می شود. این سیستم های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان به طرز شگفت انگیزی اجرا تبدیل می شود.»

بیمه روحانیون در مجلس نظارت تبدیل می شود

سید غنی نزاری مشاور شهرستان های خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوثر در مجلس شورای اسلامی همراه خود ردیابی به اینکه روحانیت نیز برای بلند مدت اقامت شخصی نیازمند بیمه هستند، اظهار داشت: بیمه روحانیون استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی پیگیری تبدیل می شود. مجلس مشورتی امتحان شده های اجباری صورت خواهد گرفت.»

نزاری اظهار داشت: مجلس انقلاب همراه خود مقامات برای آبادانی ملت امتحان شده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع مشکلات ملت باید بیش اجتناب کرده اند پیش جهادی حرکت تدریجی.

معامله با به معنویات افراد اجتناب کرده اند مهمترین وظایف روحانیت است

حجت الاسلام کریم اسدی امام جمعه خلخال همراه خود ردیابی به حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مهمترین وظایف روحانیت ملاحظه به معنویت اشخاص حقیقی همراه خود رویکرد تبیین اسلامی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام الهی. روحانیت پیش بینی دارد موقعیت دینی شخصی را ایفا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ماه اجتناب کرده اند موفقیت او راضی است.

اسدی اظهار داشت: دقیق بسیار قدرتمند امتیازات دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی در انتخاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد باید در ماه مبارک رمضان همراه خود افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی آنان رشد بیشتری نسبت به روزهای در گذشته اجتناب کرده اند کرونا داشته باشند.

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این را برای صفحه اول اصرار دهید