کنترل کیفیت مصالح پروژه های ملی مسکن زنجان


این مطلب را احسان ذبیحیان، رئیس سازمان نظام مهندسی و مقررات و کنترل کشوری استان زنجان بیان کرد.ما میرویم در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان – با توجه به اهمیت نظارت صحیح بر اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن و رعایت مقررات ملی ساختمان، هماهنگی های لازم قبل از شروع پروژه انجام شد.

نظام مهندسی کشوری زنجان و رئیس اداره مقررات و کنترل کشور، تیم نظام مهندسی ناحیه زنجان با مشارکت مهندسین برای تشکیل شرکت های طراحی و نظارت همکاری کردند. مجوزهای استخدامی بخش و مهندسی صادر شد: اداره اداری موظف شد فقط بر موسسات حقوقی نظارت کند تا در اجرای پروژه ها خدمات بهتری ارائه دهند و پس از اتمام پروژه ها از خدمات آنها استفاده کنند.

چندین لایه نظارت را بر این پروژه ها تحمیل می کند، با حضور ناظران مقیم در محل پروژه به طوری که تمام مراحل کار تحت نظارت مقامات انتظامی انجام می شود.

ذبیحیان تاکید کرد: کارگزاران و همکاران پروژه های اداره کل راه و شهرسازی لایه دیگری از نظارت هستند در حالی که نظام مهندسی ساختمان کشور نظارت مضاعفی بر عملکرد موسسات حقوقی دارد.

رئیس نظام مهندسی و اداره مقررات و کنترل ملی اداره راه و شهرسازی استان زنجان تایید کرد که کیفیت قوی برنامه نهضت ملی مسکن در استان توسط آزمایشگاه های ذیصلاح کنترل می شود. اداره کل راه و شهرسازی کشور در پروژه های طرح ملی تحرک مسکن تاکید دارد که ساختمان مطابق با مصالح استاندارد و ضوابط ملی است و کمیته نظارت پروژه مسئولیت کنترل امور را بر عهده دارد.

بر اساس گزارش دریافتی این سخت گیری منجر به حذف مواد گواهی استاندارد از کارگاه در یک مورد به دلیل غیر قابل قبول بودن مشخصات فنی شد.

با هماهنگی تجهیزات مانیتورینگ جهت کنترل کیفیت بتن تولیدی ذبیحیان. نمایندگان آزمایشگاه های تشخیصی واجد شرایط در محل حضور خواهند داشت و نمونه ها را پردازش خواهند کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اداره مقررات و کنترل ملی استان زنجان به صلاحیت آزمایشگاه ها برای ارائه خدمات لازم در پروژه های طرح نهضت ملی مسکن استان زنجان اشاره کرد و در این راستا علاوه بر داشتن شغل مهندسی ادامه داد. مجوز در آزمایشگاه ها، آزمایشگاه ها در ارزیابی کمیته نظارت و بازرسی آزمایشگاه ها نیز امتیاز لازم را دریافت کردند.

اداره راه و شهرسازی در کمیته عالی نظارت و بازرسی. نمایندگانی از گروه نظام مهندسی ساختمان دولتی و آزمایشگاه مکانیک و فناوری خاک منطقه هر از گاهی با دقت از تمامی آزمایشگاه ها بازدید کردند. از نظر کیفی بر اساس روش های آزمایشگاه مربوطه ارزیابی می شود.

ذبیحیان خاطرنشان کرد: این ارزیابی جامع بوده و علاوه بر بررسی تجهیزات آزمایشگاهی؛ تنظیم شده. در حضور آنها رعایت روش تست توسط استاندارد مربوطه کنترل می شود.

آزمایشگاه های منتخب سازمان نظام مهندسی کشور زنجان و رئیس اداره مقررات و کنترل کشور علاوه بر کنترل کیفیت بتن.پاک کردن. «بتن» و ارائه طرح ترکیبی برای همکاری در این پروژه ها: همکاری کلیه نهادها و ادارات ذیربط در زمینه نظارت از جمله اداره استاندارد با توجه به گستردگی اجرای طرح ملی تحرک مسکن؛ از همکاری اداره راه و شهرسازی با هدف ارتقای کیفیت اجرا بدون بروکراسی اداری استقبال می کنیم.

၏پایان پیام/۷۳۰۰۹
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید.