کشف راه برای تعدادی از عکس را همراه خود هم در استوری اینستاگرام شخصی به اشتراک بگذارید


قابلیت استوری در اینستاگرام فوق العاده جالب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان همراه خود فیلترهای زیبای آن به مدت بیست روز عکس، فیلم هر دو حتی عکس را به اشتراک گذاشت.?را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ ساعت فوق العاده استفاده شده است. در استوری اینستاگرام می توانید انواع نامحدودی استوری بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظات زیبای شخصی را همراه خود دیگران به اشتراک بگذارید. برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی قابل انجام است نخواهند اجتناب کرده اند چندین عکس پشتیبان پشتیبان تهیه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح دهند همه آنها را در یک واحد استوری داشته باشند. به عبارت تولید دیگری در مقابل ۲ عکس در ۲ استوری مجزا، ۲ هر دو تعدادی از عکس را در استوری قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به این سیستم به صورت جداگانه ندارید.

خبر عالی اینجا است کدام ممکن است اینستاگرام این قابلیت را در استوری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی می توانید ۲ عکس را در استوری قرار دهید. می توانید عکس های بیشتری به استوری شخصی اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اجباری نیست برای هر عکس به حداقل یک داستان به صورت جداگانه در نظر گرفته شده کنید. در یکپارچه فرآیند کار به صورت مرحله به مرحله قالب ریزی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در انتها فرآیند دوم نیز اندیشه در مورد شده است با این حال همراه خود این تمایز کدام ممکن است این راه برای تجهیزات های آیفون می باشد.

قابلیت چیدمان برای به اشتراک گذاشتن چندین عکس همراه خود هم در یک واحد استوری

در حالی کدام ممکن است توصیه چندین استوری اینستاگرام سرراست است، توصیه تعدادی از عکس در یک واحد استوری به سختی ضرر است. بیشتر است برای راحتی اینستاگرام شخصی را {به دلیل} ضرر کادربندی هر دو چیدمان عکسها ملایم. اپلیکیشن های مجزای زیادی برای کشتی بیش اجتناب کرده اند عالی عکس در اینستاگرام موجود است، با این حال شخصی اپلیکیشن اینستاگرام این قابلیت را اضافه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به نصب اپلیکیشن های اضافی را اجتناب کرده اند بین می برد.

این عملکرد چیدمان عنوان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان توصیه ۶ عکس در استوری را ارائه می دهیم می دهد. روزی کدام ممکن است بخواهید چندین عکس را در مقابل چندین داستان در یک واحد استوری قرار دهید، این عملکرد فوق العاده استفاده شده {خواهد بود}. در همین جا سطوح استفاده اجتناب کرده اند آن آمده است.

سطوح را مرتب کنید

۱- ابتدا اپلیکیشن اینستاگرام شخصی را آپدیت کنید.

۲- این سیستم را اجرا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آیکون بالا سمت راست کلیک کردن کنید هر دو انگشت شخصی را روی صفحه {به سمت} راست بکشید به همان اندازه وارد جو استوری شوید.

۳- در نیمه سمت راست کلیک کردن کنید چیدمان کلیک کردن.

۴- کلاژ هر دو مدرسه عالی داستان را اجتناب کرده اند بین انتخاب های مختلف انواع کنید. کلاژ چینش عکس ها را نماد می دهد. می بینید کدام ممکن است فرآیند های مختلفی برای گروه بندی عکس ها همراه خود هم موجود است، اجتناب کرده اند ۲ عکس در یک واحد استوری به همان اندازه کمتر از شش عکس.

۵- برای افزودن عکس می توانید اجتناب کرده اند گالری بیشترین استفاده را ببرید هر دو همزمان همراه خود دوربین عکس بگیرید. برای افزودن عکس اجتناب کرده اند گالری، روی انتخاب زیرین سمت چپ کلیک کردن کنید. برای تکل عکس همراه خود دوربین، کافیست روی دکمه وسط ضربه بزنید هر دو اگر گوشی خواهید کرد شاتر دارد اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید.

۶- پس اجتناب کرده اند افزودن عکسها برای بزرگنمایی، در صورت لزوم زوم کنید کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش برای اینکه بدنه عکس برای بدنه کلاژ صحیح باشد. برای این کار باید اجتناب کرده اند ۲ انگشت شخصی بیشترین استفاده را ببرید.

۷- اگر نیاز دارید یک بار دیگر عکس بگیرید هر دو عکس عکس را اجتناب کرده اند گالری انواع کنید، دکمه بازگشت گوشی را فشار دهید. همراه خود این کار فینال عکس اضافه شده بردن تبدیل می شود.

۸. پس اجتناب کرده اند افزودن تمام عکس ها، می توانید محتوای متنی، استیکر هر دو افکت به استوری شخصی اضافه کنید.

۹- پس اجتناب کرده اند اتمام کار می توانید استوری شخصی را به اشتراک بگذارید هر دو با بیرون اشتراک گذاری آن را آپلود کنید.

راه تولید دیگری در گوشی ها iOS

راه عکس {برای قرار دادن} ۲ عکس در استوری موجود است، با این حال تنها تمایز اینجا است کدام ممکن است این راه ساده در آیفون ها حال است. مورد استفاده قرار گیرد، سطوح زیر را دنبال کنید. به این انجمن امکان درج تعدادی از تصویر موجود است.

۱. عالی داستان جدید بسازید. برای این کار هر دو عکس بگیرید هر دو اجتناب کرده اند گالری بیشترین استفاده را ببرید. این می تواند تصویری باشد کدام ممکن است می خواهید در داستان قرار دهید.

۲- روی انتخاب استیکر هر دو عالی پوستر کلیک کردن.

۳- در نیمه Stickers به ​​زیرین اسکرول کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی انتخاب ضربه بزنید گالری کلیک کردن.

۴. تصویری را کدام ممکن است می خواهید همراه با تصویر بی نظیر باشد انواع کنید.

۵- همراه خود تکرار سطوح در گذشته می توانید عکسها بیشتری اضافه کنید به همان اندازه در هر مرحله همراه خود استفاده اجتناب کرده اند استیکر عالی تصویر جدید وجود داشته باشد. گالری عکس ها را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در آخر مرتب کنید به همان اندازه در استوری گنجانده شوند.