کشتی ایرانی توقیف شده در یونان توسط مدیرکل بنادر آزاد شد
علی اکبر صفایی: در حال حاضر سالانه ۱۵۰ فروند کشتی برای رونق تجارت دریایی کشور برای توسعه و نوسازی ناوگان نیاز به ساخت و خرید دارد. همچنین کشتیرانی ملی یکی از ابزارها و مولفه های اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که باید توسعه یابد.