کاپیتان همین الان در پرسپولیس میزبان ورزش بود


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، بر مقدمه ادعا کادر فنی کارکنان پرسپولیس، گیمرها این کارکنان همین الان در ۲ نوبت صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر ورزش خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش صبحگاهی به تمرینات بدنسازی اختصاص دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش بعد اجتناب کرده اند ظهر نیز به تمرینات بدنسازی اختصاص دارد. همراه خود توپ باشد

بر این مقدمه گیمرها پرسپولیس صبح همین الان همراه خود حضور سیدجلال حسینی کاپیتان کارکنان پرسپولیس زیر تذکر مربیان شخصی به انجام کارهای بدنسازی پرداختند.

این ورزش برای عصر همین الان در پایین باغ این سیستم ریزی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها همراه خود توپ کار خواهند کرد.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید