کاهش سهم دلار در خرید و فروش جهانی


دلار

بر مقدمه داده های سیستم معاملاتی سوئیفت هر دو پیشنهادات بین بانکی، سهم دلار آمریکا در تسویه حساب های پولی جهانی در ماه فوریه کاهش کشف شد.

به مشاوره سوئیفت، تنها در ماه فوریه، واحد پول آمریکا در خرید و فروش جهانی بیش اجتناب کرده اند ۱ نسبت کاهش کشف شد.

همراه خود کمرنگ شدن تأثیر می گذارد آمریکا بر روابط تجاری این ملت، کشورهای مختلف جهان {به سمت} خرید و فروش ارزی دوجانبه پیش می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهایی مشابه با روسیه، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین رسما می خواهند اجتناب کرده اند ارزهای سراسری ۲ ملت برای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل اوضاع شخصی استفاده کنند. حساب های پولی؛ اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، طبق گزارش وال استریت ژورنال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران غربی، ایران رسما دارای یک سیستم اقتصادی محرمانه است کدام ممکن است تحریم های اعمال شده علیه شخصی را در اطراف می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه نیز همراه خود سوئیفت سیستم سوئیچ همراه خود سیستم اقتصادی SPFC طراحی کرده است.

بر مقدمه داده های سیستم معاملاتی سوئیفت هر دو پیشنهادات بین بانکی، سهم دلار آمریکا در تسویه حساب های پولی جهانی در ماه فوریه کاهش کشف شد.

ماه قبلی، استفاده اجتناب کرده اند دلار آمریکا در پیشنهادات جهانی همراه خود ۱.۰۷ نسبت کاهش به ۳۸.۸۵ نسبت اجتناب کرده اند کل پیشنهادات جهانی اجتناب کرده اند طریق سوئیفت رسید. این در حالی است کدام ممکن است بر مقدمه گزارش سالانه این نهاد، سهم دلار در پیشنهادات نسبت به سال قبلی ۰.۴۲ نسبت افزایش داشته است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، سهم تسویه تجاری به یورو در ماه فوریه همراه خود ۱.۲۳ نسبت افزایش به ۳۷.۷۹ نسبت رسید. یورو در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۵ پول خارجی برتر جهان افزایش کشف شد.

یوان چین در ماه قبلی در مخالفت با ین ژاپن امکانات شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۰.۹۷ نسبت کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حساب های جهانی ۲.۲۳ نسبت کاهش کشف شد، با این حال ین (پول ژاپن) در حساب های تسویه حساب های جهانی نیز به ۲.۷۱ نسبت کاهش کشف شد.