کانادا پس اجتناب کرده اند ۳۶ سال به جام جهانی راه کشف شد – خبری نیست


کانادا در حضور ۳۰۰۰۰ هوادار {در خانه}، سودآور شد همراه خود شکست جامائیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهیابی به جام جهانی به این پیش سوراخ بینی بالا دهد. کانادا برای اولین بار اجتناب کرده اند سال ۱۹۸۶ در جام جهانی تفریحی خواهد کرد.

کارکنان سراسری فوتبال کانادا بامداد در این زمان همراه خود شکست ۴ بر صفر جامائیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزرو بلیت دریافت پذیرش در قطر برای دومین بار به جام جهانی راه کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۳۶ سال ناکامی در راهیابی به این مسابقات بالا داد.

کانادا در حضور ۳۰۰۰۰ هوادار {در خانه}، سودآور شد همراه خود شکست جامائیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهیابی به جام جهانی به این پیش سوراخ بینی بالا دهد. کانادا برای اولین بار اجتناب کرده اند سال ۱۹۸۶ در جام جهانی تفریحی خواهد کرد. در اولین تفریحی کانادا، آنها در هر سه تفریحی شکست خوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانستند گلزنی کنند.

در حالی کدام ممکن است تنها یک در اطراف مقدماتی که هنوز است، کانادا همراه خود ۲۸ امتیاز در صدر کلاس بندی کونکاکاف قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش امتیاز بهتر اجتناب کرده اند امکانات های جهان ای آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکزیک است.

سه کارکنان برتر جدول کلاس بندی به طور خودکار به جام جهانی صعود می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان چهارم در رقبا های انتخابی قاره برای یک سهم تولید دیگری به مصاف کارکنان اول اقیانوسیه {می رود}.