کارگزار اردبیل استعفا داد/ علی افسانه است/ از من اشتباه نقل کردند


علی عموی افسانه ای است که هرگز به دنبال مهربانی نسبت به او نیست.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی در جلسه علنی روز چهارشنبه ششم مهرماه شورای اسلامی با بیان اینکه علی عموی مرد بزرگی است، گفت: وی در مجلس هشتم به عنوان وزیر ورزش معرفی شد. من هرگز به دنبال نشان دادن مهربانی به او نیستم.”

حرف من این است که افراد صاحب نظر و قابل اعتماد جامعه باید به انقلاب کمک کنند. روی سوخت نباید بنزین بریزید و در شرایطی که دشمن را می کشید مراقب باشید.