پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر اقتصاد مافیایی در ایران – نبأ نیوز


بانک

واقعیت تلخ اینجا است کدام ممکن است ما مافیای دقیق اقتصاد را کدام ممکن است شبیه به اقتصاد دولتی است می شناسیم، با این حال امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز کافی برای نابودی آن {وجود ندارد}، راه را بر بنگاه های کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی می بندد.

به گزارش خبرها، در بهار سال ۱۳۸۴ ماجرای نهمین فاصله انتخابات ریاست جمهوری جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید شد. شهردار کمتر شناسایی شده است پایتخت در آن روزهایی کدام ممکن است نامزد ریاست جمهوری بود، ادبیات جدیدی به پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ایران تزریق می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست در برابر این اصولگرایان ریش سفید برای کناره گیری اجتناب کرده اند کشتی بایستد. شاید یکی اجتناب کرده اند شاهکارهای احمدی نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که در خفا پایین اوج او ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را ورودی انداختند، راه اندازی شد عبارت معروف «مافیای نفت» بود.

او صراحتا ذکر شد در ایران هر دو در وزارت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های غول پیکر آن مافیای نفت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی گذارند پول نفت به سفره ایران برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم آرزو می کنم همراه خود برچیدن مافیای نفت این سد را بشکنم. بیان نشده نماند کدام ممکن است به نظر می رسد بهترین باند مافیایی نفت در مقامات او {تشکیل شده است}، بابک زنجانی شناخته شده به عنوان خوب شمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص روی صحنه کدام ممکن است ۲ میلیارد شهروند ایرانی را دستگیر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ها در زندان به حرکت می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام بی نام است. . با این حال احمدی نژاد بعدها ماجرا را همراه خود عبارات جدیدی باز کرد، مثل ۲ برادر قاچاقی، حالا ۱۷ بهار اجتناب کرده اند آن بهار معروف می گذرد، با این حال ادبیاتی کدام ممکن است احمدی نژاد تحمیل کرد، در ایران جا افتاد به همان اندازه رئیس جمهور هم رئیس جمهور شود. او تعدادی از روز پیش به صراحت ذکر شد: «مافیای از کیت پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی قوی ترین باند مافیایی است، با این حال مقامات سیزدهم آن را برداشتن خواهد کرد. منظور رئیس مقامات اینجا است کدام ممکن است مافیای عکس در سایر بخش‌های ورزش مالی موجود است، با این حال به مقیاس مافیای صنعت دارو دلهره آور است نیست. بیش از حد می شنویم کدام ممکن است مافیایی موجود است کدام ممکن است اجازه ورود خودرو را نمی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیایی موجود است کدام ممکن است اجازه ساخت گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ بومی در ایران را نمی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیایی موجود است کدام ممکن است آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی ایرانی می فرستد. در خارج اجتناب کرده اند ایران {به دلیل} اختلاف قیمت بیش از حد همراه خود کشورهای همسایه، مافیایی موجود است کدام ممکن است گازوئیل ایران را به ملت عکس منتقل می تنبل.

اقتصاددانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کنجکاوی‌مندان به اقتصاد سیاسی خوشایند می‌دانند کدام ممکن است این همه مافیا، دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در اقتصاد ایران کدام ممکن است {هر روز} در عمق‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق‌تر می‌شود، تنها خوب علت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هدف اصلی فوق‌العاده است. امکانات مالی در بنگاه ها، نهادهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه دولتی، وجود انحصارات غول پیکر در بخش های مختلف. واقعیت تلخ اینجا است کدام ممکن است ما مافیای دقیق اقتصاد را کدام ممکن است شبیه به اقتصاد دولتی است می شناسیم، با این حال امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز کافی برای نابودی آن {وجود ندارد}، راه را بر بنگاه های کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی می بندد. همزمان کشورهایی یادآور ایران در نیمه اول قرن اجتناب کرده اند مدار عقب ماندگی سطح آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران بیش اجتناب کرده اند پیش در مارپیچ نزولی فرو {می رود}.