پول سراسری متنوع دلار در خرید و فروش چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه – همه وقت


وزارت امور خارجه چین در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه چین حاضر است غیر از دلار آمریکا اجتناب کرده اند روبل هر دو یوان برای صنوبر دارایی ها نشاط روسیه استفاده تدریجی، ذکر شد: «گیمرها دسترس در بازار آزاد در محدوده پول خارجی اجتناب کرده اند طریق مکانیسم‌های دوجانبه آزادند».

وزارت خارجه چین در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است امکان استفاده اجتناب کرده اند روبل (یوآن) هر دو یوان (واحد پول چین) در خرید و فروش دارایی ها نشاط همراه خود روسیه را رد نمی شود.
وزارت امور خارجه چین در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه چین حاضر است غیر از دلار آمریکا اجتناب کرده اند روبل هر دو یوان برای صنوبر دارایی ها نشاط روسیه استفاده تدریجی، ذکر شد: «گیمرها دسترس در بازار آزاد در محدوده پول خارجی اجتناب کرده اند طریق مکانیسم‌های دوجانبه آزادند».

استفاده اجتناب کرده اند ارزهای سراسری در توسعه همکاری های تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی مشترک ممکن است به جلوگیری اجتناب کرده اند خطرات ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش زیان ارزی کمک تدریجی. “
به مشاوره وزارت خارجه چین، نمایندگی های زبان چینی قصد دارند استفاده اجتناب کرده اند روبل هر دو یوان را در خرید و فروش همراه خود روسیه “بر مقدمه سودهای برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اصلاحات بازار” افزایش دهند.

این وزارتخانه ذکر شد: «خالص است کدام ممکن است بسته به شرایط اجتناب کرده اند ارزهای سایر ملت ها استفاده کنیم. “
وال استریت ژورنال پیشتر به نقل اجتناب کرده اند دارایی ها آگاه گزارش داده بود کدام ممکن است عربستان انتخاب گرفته است غیر از دلار آمریکا اجتناب کرده اند یوان برای صنوبر قیمت صادرات نفت به چین استفاده تدریجی. چنین اقدامی ممکن است سلطه دلار آمریکا را دسترس در بازار جهانی نشاط تضعیف تدریجی.