پاسخ مخابرات به ناهنجاری ناشی اجتناب کرده اند افزایش تعرفه وب; / محاسبه قیمت وب برای ارتباطات بر مقدمه تعرفه های اعلامی سال ۹۶


پاسخ مخابرات به ابهام ناشی از افزایش تعرفه اینترنت;  / محاسبه هزینه اینترنت برای ارتباطات بر اساس تعرفه های اعلامی سال 96

MeetNews | به نقل اجتناب کرده اند اداره کل ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل نمایندگی مخابرات ایران، مهندس بیدخام مدیرکل ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل نمایندگی مخابرات در پاسخ به اطلاعات آشکار شده اجتناب کرده اند سوی برخی رسانه ها مبنی بر افزایش ۲ برابری قیمت بسته های اینترنتی. برخی اجتناب کرده اند اپراتورهای اینترنتی اجتناب کرده اند جمله نمایندگی مخابرات گفتند: همراه خود ملاحظه به افزایش از حداکثر قیمت تمام شده ارائه دهندگان مخابراتی، تعرفه جدیدی به نمایندگی مخابرات ایران ابلاغ نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی هیچ افزایشی {در این} زمینه نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان شکسته نشده دارد. شکسته نشده دارد. برای محاسبه قیمت های وب بر مقدمه تعرفه های زودتر. {به آرامی}

وی افزود: مخابرات ایران بر مقدمه اهتمام به حقوق خریدار، تفکیک بازدید کنندگان سایت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر خوردن صادقانه، تعرفه های شخصی را در زمینه ورود به ارتباطات تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای اجرای مصوبه ۲۶۶ گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات فکر است. برای ارتباطات wi-fi برای افزایش استاندارد ارائه دهندگان.”

بیدخام همراه خود خاص اینکه نمایندگی مخابرات ایرانیان وب تدریجی پرسرعت همراه خود سیم مسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت فیبر نوری را در قالب ADSL، VDSL را انتخاب کنید و انتخاب کنید FTTH در اختیار مشترکان مکان ها، اظهار داشت:

وی افزود: گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی خوب نهاد حقوقی است کدام ممکن است تمامی تعرفه های اپراتورها اجتناب کرده اند جمله مخابرات ایران را رصد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا تخلف اجتناب کرده اند اصول مورد نیاز الاجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تمایل تعرفه های جدید را {به دلیل} تورم بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز گفتن می تنبل. بهبود جامعه برای حاضر ارائه دهندگان بیشتر به ITC، پس اجتناب کرده اند طی سطوح قانونی اقدام ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه ITC نیز اصول را اجرا خواهد کرد.