پاسخ بازار پول خارجی به بازدید مورا به ایران


در اولین روز کاری سال جدید میلادی، خبر بازدید انریکه مورا به تهران ملاحظه ها را به شخصی جلب کرد. انریکه مورا دیروز در توییتی نوشت کدام ممکن است هدف اجتناب کرده اند این بازدید دوباره پر کردن سوراخ های باقی مانده در مذاکرات است. وی بر لزوم به نتیجه رسیدن مذاکرات تاکید کرد و اظهار داشت: خیلی مسائل در معرض خطر است.

همراه خود وجود اهمیت خبر بازدید مورا به ایران، بازار پول خارجی در اولین روز کاری سال جدید تحمل تاثیر عناصر عکس قرار گرفت. پیش سوراخ بینی می شد پس اجتناب کرده اند بسته شدن تخفیف پرهزینه وارد بازار شوند کدام ممکن است در روزهای قبلی پاسخی به آن است داده نشده و هزینه ها افزایش خواهد یافت. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، پیش بینی می سر خورد تخفیف پرهزینه در گذشته اجتناب کرده اند تعیین مقدار بازار همراه خود هشدار آغاز کنند. کمیت پیشنهادات منع شده است

قیمت دلار چگونه آغاز شد؟

همراه خود این جاری روز ششم فروردین قیمت اولین دلار ۲۴ هزار و ۸۳۰ تومان بود و دلار سنا همراه خود ۲۵ هزار و ۷۸ تومان کار شخصی را تحریک کردن کرد. به گزارش برخی جامعه های {اطلاع رسانی}، نرخ دلار صبح همین الان در حدود ۲۶۳۰۰ تومان تخفیف شد. دلار همچنان یک مدت کوتاه افزایش کشف شد، با این حال اصلاحات آن محدود شد و یک بار دیگر کاهش کشف شد. قیمت دلار تنظیمی نیز در ابتدای آغاز کار همراه خود افزایش یک مدت کوتاه گذراندن شد و در ساعت ۱۰:۴۵ صبح همین الان بالای ۲۵ هزار تومان بود.

افزایش قابلیت دسترس در بازار پول خارجی

بازار جهانی طلا در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و قیمت این فلز گرانبها در نهایت پیشنهادات دیروز ۱۹۵۸ دلار بود. پول خارجی «امامی» در روزهای پایانی سال قبلی حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تخفیف شد. همراه خود احتساب قیمت هر دلار ۲۶ هزار و ۳۸۰ تومان، مقیاس حباب قیمت پول نقد ۱.۱ سهم و نسبتاً کودک بود.

خرید

کمیت پیشنهادات صبح همین الان دسترس در بازار پول خارجی محدود به نظر می رسد مانند است و قیمت چندان سطح نیامده است، با این حال همراه خود ملاحظه به کمیت حباب پول خارجی، پیش بینی می سر خورد قیمت نسبت به روزهای پایانی سال قبلی افزایش یابد. تایید کردند.

چکیده اینکه همین الان اولین روز کاری سال جدید بود، خبر بازدید انریکه مورا به تهران در وب های {اطلاع رسانی} صرافی ها جلب ملاحظه کرد با این حال در ابتدای کار قیمت ها کاهش محسوسی نداشت. قیمت پول نقد در روزهای پایانی سال قبلی همراه خود احتساب قیمت روز طلا و دلار حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و حباب قیمت پول خارجی نیز اندک بود و در صورت افت دلار، قیمت پول نقد پیش بینی {می رود} افزایش یابد. به سختی حرکت کن

۲۲۳۲۲۷