پادشاهی امروز با پروین گذشت.
رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در چهارم اسفند ۱۲۸۵ در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی (اعتصام الملک) از نویسندگان و مترجمان مشهور اواخر دوره قاجار بود. در جوانی با خانواده به تهران آمد. پایان نامه علمی خود را از مدرسه آمریکایی تهران گرفت و در آنجا به تدریس پرداخت. دو ماه و نیم بیشتر با دختر عمویش ازدواج نکرد. پس از جدایی از همسرش، مدت ها در یکی از کتابخانه های دانشگاه کتابدار بود. اشعار دیوان بیش از ۲۵۰۰ قصیده است. وی در فروردین ۱۳۲۰ بر اثر حصبه درگذشت و در قم به خاک سپرده شد./گنجور