پاداش معلمان احتمالا تا پایان شهریور ماه پرداخت می شود.


پاداش معلمان احتمالا تا پایان شهریور ماه پرداخت می شود.

معلمان بازنشسته منتظر دریافت پاداش پس از خدمت هستند.

جمعی از معلمان بازنشسته در تماس با خبرنگار ایلنا اعلام کردند که منتظر پایان پاداش خدمت خود هستند.

وی گفت: انتظار داریم پاداش پایان خدمت در اسرع وقت پرداخت شود. معلمان می گویند

وزیر آموزش و پرورش حقوق معوقه معلمان را به عنوان بودجه کنار گذاشته است و به گفته وزیر آموزش و پرورش در پایان شهریور ماه حقوق بازنشستگی را تامین خواهد کرد.

اکنون بازنشستگان فرهنگی می گویند انتظار می رود دولت برای این منظور بودجه را در اولویت قرار دهد.

انتهای پیام/