ولی دماوند: دستورالعمل ستاد سراسری کرونا در بازگشایی مدارس باید اجرایی شود


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، رضا ترخانی روز پنجشنبه در مونتاژ توافق بازگشایی مدارس این شهرستان کدام ممکن است همراه خود حضور اعضا در استان دماوند برگزار شد، همراه خود ردیابی به مصوبه ستاد کشتی همراه خود کرونا ملت بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند ۴ آوریل وی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به بازگشایی مدارس و دانشکده های شهرستان، رعایت درست پروتکل های بهداشتی اجتناب کرده اند جمله استفاده اجتناب کرده اند ماسک توسط داده ها آموزان، دانشگاهیان، اساتید و داده ها آموزان و رعایت شکاف اجتماعی اجتناب کرده اند سوی ستاد سراسری کرونا و نظارت قابل توجه بر بازرسی الزامی است. گروه ها با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس انجام می تواند.

وی افزود: جلوگیری اجتناب کرده اند تجمعات و تذکر داده ها آموزان به تمیز کردن دقیق و مستمر انگشت ها و جریان هوا صحیح گروه ها اجتناب کرده اند اسبابک ها مهم بازگشایی مدارس است.

این مقام در کنترل خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به تمهیدات و دستورالعمل های جدید ستاد سراسری کرونا، همراه خود ابلاغ مدیران آموزش و پرورش، توافق های اجباری {در این} خصوص {انجام شده} است.

فرماندار شهرستان دماوند همراه خود تاکید بر اینکه آموزش و پرورش را می توان مهمترین آحاد گروه دانست کدام ممکن است هر آسیبی کدام ممکن است به آن است وارد شود زیان سایر بخش ها را در پی ممکن است داشته باشد، اظهار داشت: مسئولیت آموزش و پرورش تربیت نیروی آگاه، محیط زیست و اختصاص داده شده برای گروه است. به خاطر خوب ملت

طاهرخانی افزود: مشاوران معتقدند آموزش دیجیتال داده ها آموزان در نتیجه کاهش مرحله تحصیلی و زیرین برخورد استاندارد آموزشی تبدیل می شود و این است امر در بلند مدت آسیب های جبران ناپذیری به گروه وارد می تنبل و برپایی گروه های آموزشی در مدارس توسط فردی ستاد سراسری». کرونا قطعی شد و طبق این احکام مدارس در روز یکشنبه ۱۴ ژانویه ۱۴۰۱ میلادی بازگشایی خواهند شد.

وی در خاتمه همراه خود ردیابی به اهتمام و نظارت ویژه اداره آموزش و پرورش نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس شهرستان اظهار داشت: امیدواریم همراه خود ملاحظه به اقدامات {انجام شده} و همراه خود بستگی به داده ها و تجربیات فعلی، دو سال در اختیار داده ها آموزان قرار گیرد. در مدارس و امکانات آموزش برتر».ب
۵۴