وقت آن رسیده کدام ممکن است اجتناب کرده اند وبلاگ نویسان و اینفلوئنسرها مالیات بگیرید


مالیات در سال جاری اجتناب کرده اند وبلاگ نویسان و اینفلوئنسرها اخذ تبدیل می شود و پس اجتناب کرده اند تصمیم گیری اساس مالیاتی و پرونده عنوان اشخاص حقیقی و اظهارنامه مالیاتی و معاف بودن هر دو نبودن آنها اجتناب کرده اند مالیات ادعا تبدیل می شود.

جهانگیر رحیمی، مدیرکل محل کار طراحی و ارزیابی عملیات مالیاتی ذکر شد: امسال امتحان شده می کنیم اجتناب کرده اند وبلاگ نویسان، اینفلوئنسرها و صفحات کسب و کالا کالا و ارائه دهندگان در دنیای آنلاین ما بر ایده درآمد آنها مالیات بگیریم.