وضعیت خاص در خدمه مالی مقامات – نبأ خبر


شاید فشار ایده ها نهایی بر مقامات و مطالبه چرایی عدم نتیجه گیری شعارها در خردادماه سال ۱۴۰۰ سبب شده است، مقامات پا در وادی ترمیم خدمه مالی کابینه بگذارد. خصوصا آنکه قالب س toال کردن دو وزیر صنعت، معدن و خرید و فروش و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقادی‌تر اجتناب کرده اند قبلی مطرح است.

به گزارش نباءخبر،گرچه سخنگوی مقامات گفتن کرده است خروج محسن رضایی اجتناب کرده اند کمیسیون مالی مقامات به تقاضا وی بوده با این حال همچنان برخی این گمانه را مطرح می‌کنند کدام ممکن است گام اول برای تبدیل کردن و ترمیم خدمه مالی کابینه برداشته شد.
خدمه مالی کابینه سیزدهم را باید تیمی ناهمگون همراه خود روسای منحصر به فرد و مدعیان عظیم دانست.
در حالی کدام ممکن است محسن رضایی، معاون مالی کنونی رییس جمهوری در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰، در قامت کاندیدا وعده‌های مالی بزرگی را مطرح و اجتناب کرده اند بیمه دختران خانه دار و افزایش یارانه‌های نقدی سخن اظهار داشت. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر این در بحث تامین مسکن اظهار داشت: هر زوج جوان همراه خود ۱۰ سهم معرفی شده است و ۹۰ سهم رهن بانکی همراه خود اقساط ۴۰ به همان اندازه ۵۰ ساله می‌توانند {صاحب خانه} شوند. پایین این قالب هم بودجه قیمت هر دو رایگان در اختیار این زوج‌ها در قالب نهضت خانه‌سازی ایرانیان قرار می‌گیرد و همراه خود اجرای این سه قالب، بخش عظیمی اجتناب کرده اند معیشت اجتناب کرده اند روی دوش مردمان برداشته تبدیل می شود. با این حال حالا اجتناب کرده اند مخلوط کردن خدمه مالی کابینه سطح گذشت {است تا} روشن شود فعلا وزنه با کیفیت حرفه ای در دستان محمد مخبر است .
این تغییر در حالی رخ داد کدام ممکن است خبرها اجتناب کرده اند اختلاف مخبر و رضایی دانستن درباره پوشش های مالی مقامات حکایت داشت و مشاوران یکی اجتناب کرده اند توضیحات ناکامی و ناهماهنگی مقامات رئیسی در بخش مالی کدام ممکن است گرانی روزافزون اجتناب کرده اند پیامدهای پرچالش آن بوده را تمایز رویکردها و راهکارهای این دو عضو ارشد کابینه می دانستند.
بر این ایده، دی ماه سال قبلی مهدی آیتی؛ مشاور ادوار مجلس اظهار داشت : آقای رئیسی معاون اول‌شان آقای مخبر را رئیس خدمه مالی می‌گذارد و بعد عالی دفعه آقای محسن رضایی را معاون مالی خودشان قرار می‌دهد! آن هم در شرایطی کدام ممکن است آقای رضایی خودش را فوق العاده بعدی اجتناب کرده اند آقای مخبر می‌داند و شاید هم این بافت را دارد کدام ممکن است او شناخته شده به عنوان معاون مالی باید انتخاب بسته شدن را بگیرد و {حرف آخر} را بزند در حالی کدام ممکن است آقای مخبر عالی اختیاراتی دارد کدام ممکن است وی ندارد، اجتناب کرده اند همین رو به تذکر می‌آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده {است تا} معاون مالی؛ آقای مخبر هم تا حد زیادی حالت عملیاتی و میدانی دارد؛ خاص است این اجزا همراه با همدیگر اجتناب کرده اند عالی سو باعث می‌شود قالب‌ها و این سیستم‌های مالی به نتیجه نرسد کدام ممکن است خروجی‌اش گرانی، تورم و مشکلات معیشتی است، اجتناب کرده اند عالی سو هم باعث سردرگمی مردمان می‌شود.
اکنون به تذکر می‌رسد مخبر توانسته شیوع تأثیر می گذارد شخصی در کابینه را به رخ محسن رضایی و سایر افسران مقامات مدعی فرماندهی مالی بکشد و قصد دارد اجتناب کرده اند جایگاه «فرمانده مالی»، توسط خودم سکان اقتصاد ملت را بدست گیرد به همان اندازه شاید همراه خود افزایش شاخص‌های مالی و به طور قابل توجهی مدیریت گرانی، رئیسی و کابینه را اجتناب کرده اند زیر فشار همه جانبه ایده ها نهایی و فعالان سیاسی کدام ممکن است حتی اصولگرایان همسو را نیز برای ادغام کردن تبدیل می شود، خارج تدریجی.
تحویل داد زمان موفقیت و ناکامی مخبر را کشف نشده تصمیم گیری ایده ها نهایی فرا خواهد داد، هرچند همراه خود ملاحظه به نقطه ضعف معاون اول رئیسی در از گرفتن رزومه و کارنامه اجرایی دیدنی اجتناب کرده اند سویی و عدم از اشراف زاده ها او به مباحث پیچیده مالی اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، او راه فوق العاده دشواری پیش روی می تواند داشته باشد.
فرمانده {چه کسی} است؟
وقتی محسن رضایی شناخته شده به عنوان معاون مالی مقامات راه اندازی شد شد، متنوع وی را فرمانده خدمه مالی کابینه دانستند با این حال محمد مخبر چنین حکمی را اجتناب کرده اند رییس جمهوری اکتسابی کرد به همان اندازه دوگانه‌ای مهم همین جا تعیین کنید گیرد. این با این حال نوک کار نبود . در مخلوط کردن خدمه مالی کابینه عنوان‌هایی به توجه می‌خورد کدام ممکن است همگی مدعی فرماندهی خدمه مالی بودند. شاید مسعود میرکاظمی را بتوان یکی اجتناب کرده اند مهمترین مدعیان {در این} جهان دانست.
وی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در مقامات نهم و دهم، سکان‌دار وزارت بازرگانی و وزارت نفت بود، حالا در قامت رئیس گروه این سیستم و بودجه این سیستم‌هایی ویژه را برای اصلاح ساختار مالی مطرح می‌تدریجی کدام ممکن است بعد از همه تطابق چندانی همراه خود نیازها و این سیستم‌های رئوس مطالب شده اجتناب کرده اند سوی وزارت امور مالی و دارایی ندارد.
تقاضا خصوصی هر دو اختلافات ساختاری؟
احسان خاندوزی نیز کدام ممکن است برای اولین بار ردای وزارت را بر تن کرده، پیش اجتناب کرده اند این در قامت کارشناس و مشاور مجلس، منتقد انتقادی مقامات دوازدهم تلقی می‌شد با این حال در این دوران کاری کدام ممکن است تخصص سکانداری وزارت مهمی چون وزارت امور مالی و دارایی را در کارنامه کاری شخصی جای داده است، ادامه دارد نتوانسته اقدامی کارآمد و انتقادی {در این} جهان به حاضر بگذارد.
عدم سامان یافتن وضعیت بورس، تداوم انبساط تورم همراه با حفاظت افسران این وزارتخانه اجتناب کرده اند وضعیت حال و تخلیه گزارش‌های عریض و طویل در خصوص دستیابی جهان مهار تورم و افزایش حکمرانی همگی ، انتقاداتی انتقادی را متوجه این وزارتخانه کرده است.
همراه با این ۴ نفر، حجت الله عبدالملکی، کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند حضور در اتاق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قامت تئوریسینی منتقد مقامات پیشین حضور داشت، نیز داعیه آن را دارد کدام ممکن است در جهان اقتصاد می‌تواند موجبات تنظیم را رقم بزند.
حالا حتی خبرگزاری اصولگرای فارس نیز در گزارش‌هایی این اعلام کردن را مطرح کرده است کدام ممکن است اختلاف مخبر و رضایی موجبات خروج رضایی اجتناب کرده اند خدمه مالی کابینه را رقم زده است.
بی‌تردید این همه ماجرا نیست . شاید فشار ایده ها نهایی بر مقامات و مطالبه چرایی عدم نتیجه گیری شعارها در خردادماه سال ۱۴۰۰ سبب شده است، مقامات پا در وادی ترمیم خدمه مالی کابینه بگذارد. خصوصا آنکه قالب س toال کردن دو وزیر صنعت، معدن و خرید و فروش و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقادی‌تر اجتناب کرده اند قبلی مطرح است.
برخی مشاوران بر این اعتقادند کدام ممکن است مقامات سیزدهم حالا در آستانه عالی سالگی ورودش به پاستور نیاز عالی اصلاح در جهان اقتصاد را درک کرده است. خواه یا نه این نیاز موجبات خروج بلند پروازان اجتناب کرده اند کابینه را فراهم می‎تدریجی و به تعیین کنید گیری انسجام تا حد زیادی منجر تبدیل می شود هر دو دنبال کنندگان شعارهای عظیم جای پای سکسی‌تری را اجتناب کرده اند آن شخصی می‌کنند . باید منتظر ماند و دید.