وزیر قدرت عربستان: ایمنی تهیه نفت در میل است


رویترز به نقل اجتناب کرده اند وزرای نفت عربستان سعودی و امارات ادعا کرد کدام ممکن است همراه خود افزایش فشار بر این گروه تولیدکننده نفت برای اقدام نیروی دریایی علیه روسیه در اوکراین، این گروه نفتی نباید وارد پوشش شود.

عبدالعزیز بن سلمان وزیر قدرت عربستان در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه اوپک به علاوه او ذکر شد: «همه در زمان برگزاری کلاس ها، سیاستی پایین اوج شخصی دارند.

اگر این کار را نکنیم، (نمی‌توانیم) همراه خود متعدد اجتناب کرده اند ملت ها در زمان‌های مختلف برخورد کنیم. (این چیزها) قابل انجام است در زمانی نامشخص در آینده همراه خود عراق و در سطح‌ای تولید دیگری همراه خود ایران باشد.

گروه اوپک به علاوه روسیه اجتناب کرده اند ۲۴ فوریه کدام ممکن است عملیات نیروی دریایی شخصی را در اوکراین تحریک کردن کرد، برای افزایش ساخت تحمل فشار از حداکثر قرار گرفته است.

هم وزیر نفت امارات و هم وزیر نفت عراق گفتند کدام ممکن است کانون اصلی بر تحمیل تعادل در بازارهای نفت نپخته و جلب رضایت خوردن کنندگان است.

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر قدرت عربستان سعودی، ذکر شد کدام ممکن است روسیه روزانه به مقیاس کافی نفت ساخت می تدریجی کدام ممکن است برابر حدود ۱۰ نسبت خوردن جهانی است.

وی افزود: اگر ایمنی تهیه نفت به خطر بیفتد، اقتصاد جهانی آسیب خواهد دید. اکنون ایمنی در میل است و چند ملت ها اثربخشی قدرت را فراموش کرده اند.

سهیل المزروعی وزیر نفت امارات نیز ذکر شد: آمریکا باید واقع بین باشد و اتحاد تولیدکنندگان اوپک را درک تدریجی. به علاوه در جستجوی مزیت خوردن کنندگان است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه آمریکا نباید پوشش شخصی را (به دیگران) دیکته تدریجی، خاطرنشان کرد: تنها ماموریت اوپک به علاوه، وفاداری بازار و تهیه متحد کردن صرفه جویی در نفت امکان پذیر است و فشار برای ریختن هر خوب اجتناب کرده اند شرکای اتحاد نفتی تنها باعث افزایش قیمت ها تبدیل می شود. (عمیق تا حد زیادی)

نوک پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید