وزیر امور خارجه کشورمان حلول ماه مبارک رمضان را به همتایان مسلمان شخصی تبریک اظهار داشت
تهران – ایرنا – حسین امیر ابدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به صورت جداگانه به همتایان شخصی اجتناب کرده اند کشورهای اسلامی، حلول ماه مبارک رمضان را تبریک اظهار داشت.