وزیر ارتباطات: نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش می‌دهد / فعال کردن مرور ایمن بر سایر سرویس‌ها تأثیری نخواهد داشت / قطع گسترده شبکه را رد می‌کنیم.
عیسی زارع پور: همانطور که اشاره کردم پاره شدن کابل های فشار قوی داخل ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت عامل قطعی های اخیر اینترنت بوده و مسئولان باید کابل ها را بررسی و تعویض کنند. در صورت عدم قطعی، بررسی می کنیم.