وزرای خارجه ایران و عراق در تهران دیدار کردندگروهکووید-۱۹ در ۲۴ ساعت قبلی ۳۳ ایرانی تولید دیگری را جان باخت

تهران – ایرنا – وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه ادعا کرد کدام ممکن است طی ۲۴ ساعت قبلی انواع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به ۱۴۰ هزار و ۷۱۱ نفر رسید کدام ممکن است ۳۳ نفر بر تأثیر این بیماری مرگبار جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند.