ورود خودروهای ارزان قیمت به بازار ایران


برای کاهش قیمت کلی با خودروسازان به توافق رسیده ایم.

وی گفت: در حال حاضر انواع مختلفی از قیمت خودرو وجود دارد که ما با آن مواجه هستیم و اولین مورد این است که قیمت بازار بسیار بالاتر از قیمت کارخانه است زیرا بازار خودرو قابل پیش بینی است. عرضه با عرضه متفاوت است. قیمت بازار ۵۰-۸۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه است.

قیمت بعدی که روی خودرو پیدا می شود، قیمت کارخانه است که بر اساس قیمت تمام شده تعیین می شود و امسال با خودروسازان توافق کرده ایم که قیمت تمام شده را کاهش دهند تا ضرر و زیان کمتر شود.