واکنش مجلس به تصمیم عدالت اداری غیرقضایی




صلاحیت شورای انقلاب فرهنگی بر صلاحیت دیوان عالی کشور بر دیوان عالی کشور بی سابقه است. قبل از تصویب کنفرانس شورای اسلامی ۱۳۸۵ و در جریان اصلاح و لغو قانون ۱۳۶۰. دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای لغو مصوبات شورای مرکزی موسوم به انقلاب فرهنگی ندارد.