وام ۵۰۰ میلیارد ریالی خسارت زلزله هرمزگان


وام 500 میلیارد ریالی خسارت زلزله هرمزگان

دیدارنیوزبعدازظهر یکشنبه هیات وزیران به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی با اختصاص اعتبار برای خسارات زلزله هرمزگان موافقت کرد.

با تصویب هیات وزیران بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال برای هزینه وام و سهام عدالت برای جبران خسارات ناشی از زلزله در هرمزگان در نظر گرفته شده است.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرده است که گزارش عملکرد اعتباری را به صورت فصلی به وزارت کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.