هیئات مذهبی باید همه ابعاد تقدیس را برای جامعه تبیین کنند – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانمحدثه پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش این هیئت در ارتقای سطح پاکیزگی در جامعه، گفت: پاکی از ریشه است. در مورد یک بز یعنی ایجاد نفسی که لذات نفسانی بر آن مسلط نباشد و در این اتاکاتا اسباب فضیلت و پاکی ذهن اعم از اندام فکر و جواهر وابسته به یکدیگر است. وقتی «فضیلت» فکری انسان رشد کرد، خلوص اعضا و جواهرات به پاکی «ذهن» می‌رسد.

یکی از مسئولان انجمن عفاف و حجاب جبهه فرهنگی قزوین گفت: وقتی صفای دل در انسان آشکار شود؛ فروتنی. اگر انسان درستکاری داشته باشد، قلب پاکی هم دارد. بنابراین می توان گفت که فضیلت مربوط به ذهن انسان است. لازم به ذکر است که هر فرد تحت پوشش یک فرد است.

استمرار فضیلت شامل پنج مرحله است که مرحله اول حجاب و مراحل بعدی راه رفتن در جلو بدون فضیلت است. طهارت در گفتار است.

این مقام مسئول گفت: اگرچه اعضای هیئت های مذهبی معمولاً متواضع هستند. نیاز است که نمایندگان مذهبی به همه ابعاد حیا در جامعه بپردازند و تبیین کنند.

وی ادامه داد: وقتی مردم را با شاخه های مختلف اخلاق آشنا کنیم، نتیجه کار ما ایجاد آرامش در زندگی مردم خواهد بود.

پارسا می گوید: اولین قدم ما در راستای زندگی عفیفانه در مجالس خانه، بحث هویت زنان از جهات مختلف است و در این راستا باید با سنجش های روانی در موضوع عفاف تلاش شود. هیئت مدیره کدام یک باید بهترین قابلیت های آموزشی را ارائه دهند؟