هوادار صفر – پرسپولیس صفر، برای استقلال!


گزارش زنده: صفر هوادار - پرسپولیس صفر

MeetNews شقایق آسیایی: پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران در حالی در ورزشگاه دستجردی مقابل هم قرار می گیرند که شاگردان یحیی گل محمدی به پیروزی {در این} دیدار خواستن مبرم دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کسب سه امتیاز می توانند اختلاف شخصی را همراه خود سپاهان محافظت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شکست استقلال نیز امیدوار باشند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عنوان قهرمانی حفاظت کنیم.

پرسپولیس {در این} دیدار هوادار ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یحیی گل محمدی {در این} دیدار تیمش را همراه خود جاده حمله به میدان فرستاد. سیامک نعمتی انواع زیادی اجتناب کرده اند وحید امیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیسی را در لیست شخصی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در غیاب این سه قطعه به مصاف هواداران خواهد سر خورد.

قضات: حمید حاج مالک، محمدرضا ابوالفضلی، قاجار نجفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیری بهروزی

مخلوط کردن هواداران: بدون ملاحظه حق چین، مهدی عبدی، سید محمد حسینی، سید محمد ستاری، معین عباسی، نیما انذری، فرزاد جعفری، داریوش شجاعیان، حسین صادقی، محمدجواد محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بابک مرادی.

مخلوط کردن پرسپولیس: احمد گوهری، فرشاد فرجی، علی نعمتی، سعید آقایی، رامین رضاییان، رضا اسدی، کمالا کامابی نیا، احسان پهلوان، مهدی ترابی، شیرزد تمیروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی عبدی

دقایق ظریف:

دقیقه ۳: شوت ناگهانی ردا اسدی اجتناب کرده اند پایین محوطه جریمه توسط بدون ملاحظه حق چین راهی کرنر شد.

دقیقه پنجم: ناپایدار الترابی الجمیل اجتناب کرده اند پایین محوطه جریمه همراه خود کشتی a فوق العاده به تیرک دروازه در کنار بود با این حال ضربه بالا عبدی همراه خود کمترین دقت وارد دروازه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند محوطه دروازه خارج شد.

دقیقه هشتم: کشتی مجدد الترابی یک بار دیگر دروازه این هوادار را همراه خود خطر مواجه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار این شیرزد تامیروف بود که نتوانست دروازه را باز تدریجی: ضربه ناگهانی ردا اسدی اجتناب کرده اند پایین محوطه جریمه توسط بدون ملاحظه حقچیناس به کرنر فرستاده شد. .

دقیقه ۱۵: کشتی پایین بالا عبدی همراه خود ضربه محکم احسان بهلاوان در کنار شد که توپ را برای دروازه بان اوت کوبید. همراه خود پرسپولیس هم زاویه مناسب نشد.

دقیقه ۱۸: پاس بعدی یک بار دیگر روی تیمیروف افتاد با این حال ضربه بالا نادرست این شرکت کننده راهی اوت شد.

دقیقه ۴۰: ضربه تامیروف پس اجتناب کرده اند تلنگر {به سمت} دروازه زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه بان نیز آن را به کرنر فرستاد.

گزارش زنده: صفر هوادار - پرسپولیس صفر

نیمه تولید دیگری

{در این} دیدار حدود ۱۰۰ تماشاگر حضور داشتند تخصصی ایجاد می کند نیمه دوم به سختی ورزشی را خوب و دنج کردند.

دقیقه ۴۷: حرکت تکنیکی ترابی همراه خود فیت تامیروف به بالا رسید به همان اندازه این شرکت کننده شوت شخصی را به کف دست آورد.

دقیقه ۵۶: کشتی مهدی ترابی به رامین رضاییان رسید که ضربه او را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۲: کشتی رامین رضاییان در سمت چپ به ضربه دروازه بان الشجاعی رسید.

دقیقه ۶۸: خطا الگهری که توپ را به مهاجم کوبید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازگشت توپ را مخلوط کرد.

دقیقه ۷۴: شوت ضربه ای پروانه. ضربه بالا حسینی همراه خود مهار توپ توسط جوهری در کنار شد به همان اندازه مکان خوبی اجتناب کرده اند هواداران کسب تدریجی.

دقیقه ۸۹: پاس رامین رضاییان همراه خود اختلاف به سختی به تامیروف خوردو سر خورد.

دقیقه ۱+۹۰: ضربه رضا موگانلو همراه خود اختلاف فوق العاده به سختی به سطح سر خورد.

دقیقه ۲+۹۰: شوت رضا اسدی توسط دروازه بان از بین بردن شد، تامیروف در شکسته نشده عصبانی کننده به سطح سر خورد.

همراه خود وجود تحمیل مکان های متنوع در لحظات پایانی ورزشی توسط پرسپولیس، دروازه ۲ کارکنان بسته نگه داشت به همان اندازه پرسپولیس حداقل در گذشته اجتناب کرده اند دیدار استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکان بافت دوری اجتناب کرده اند رقیب دیرینه شخصی تدریجی. دیدار ۲ کارکنان همراه خود وجود خشونتی که داشت از طریق مسابقه مفرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب بود.